Attention Log در اوراکل 21c

همانطور که می دانید یکی از وظایف روزانه DBA، چک کردن پیامهای ثبت شده در Alert Log است بررسی محتویات این فایل به ویژه در زمان troubleshooting، نباید توسط DBA نادیده گرفته شود چرا که بعضا خطاها به وضوح در این فایل ثبت می شوند البته علاوه بر خطاها، پیامهای دیگری نظیر log switchها هم در این فایل موجود هستند که ممکن است سبب افزایش حجم و در نتیجه افزایش زمان پیمایش و جستجو در این فایل شوند.

اوراکل در نسخه 21c در کنار فایل alert log، فایل دیگری را با عنوان attention log ایجاد می کند که در ان پیامهای با درجه اهمیت بالاتر در دسته بندی های مختلف وفرمتی خواناتر(نسبت به alert log) ثبت می شوند تا DBA بتواند سریعتر متوجه بعضی از وقایع مهم شود. نمونه ای از این پیامها را در قسمت زیر مشاهده می کنید:

 [root@oLinux7 trace]# less attention_db21c.log

{

  “ERROR”        : “DBW0 (ospid: 21898): terminating the instance due to ORA error 472“,

  “URGENCY”      : “IMMEDIATE“,

  “INFO”         : “Additional Information Not Available”,

  “CAUSE”        : “The instance termination routine was called”,

  “ACTION”       : “Check alert log for more information relating to instance termination rectify the error and restart the instance”,

  “CLASS”        : “CDB Instance / CDB ADMINISTRATOR / AL-1003”,

  “TIME”         : “2021-09-23T01:24:01.602-04:00”

}

فیلدهای مهم این متن را در قسمت زیر مرور می کنیم:

ERROR(Attention type): در این خط، نوع پیام ثبت می شود که نوع پیام می تواند Error، Warning، Notification و Additional information باشد.

CLASS: این قسمت شامل بخشهای مختلف است قسمت اول آن Scope است که می تواند یکی از مقادیر زیر را داشته باشد:

Session، Process، PDB Instance، CDB Instance، CDB Cluster

بعد از scope، در این خط Target user ثبت می شود که شامل یکی از مقادیر زیر است:

Clusterware Admin، CDB admin، PDB admin

URGENCY: این فیلد می تواند یکی از این مقادیر Immediate، Soon، Deferrable و Information را نمایش دهد.

نمونه های دیگری از attention messageها را در ادامه می بینید:

{

  “NOTIFICATION” : “Starting ORACLE instance (normal) (OS id: 25623)“,

  “URGENCY”      : “INFO“,

  “INFO”         : “Additional Information Not Available”,

  “CAUSE”        : “A command to startup the instance was executed”,

  “ACTION”       : “Check alert log for progress and completion of command”,

  “CLASS”        : “CDB Instance / CDB ADMINISTRATOR / AL-1000”,

  “TIME”         : “2021-09-23T02:46:53.015-04:00”

}

{

  “ERROR”        : “Shutting down ORACLE instance (abort) (OS id: 26621)“,

  “URGENCY”      : “IMMEDIATE“,

  “INFO”         : “Shutdown is initiated by sqlplus@oLinux7 (TNS V1-V3). “,

  “CAUSE”        : “A command to shutdown the instance was executed”,

  “ACTION”       : “Check alert log for progress and completion of command”,

  “CLASS”        : “CDB Instance / CDB ADMINISTRATOR / AL-1002”,

  “TIME”         : “2021-09-23T02:47:09.116-04:00”

}

{

  “WARNING”      : “Parameter PGA_AGGREGATE_TARGET specified is high“,

  “URGENCY”      : “IMMEDIATE“,

  “INFO”         : ” WARNING: PGA_AGGREGATE_TARGET (6144 MB) is too high for the amount of physical memory (11885 MB) and SGA size (4096 MB) – it should be less than 3300 MB. “,

  “CAUSE”        : “Memory parameter specified for this instance is high”,

  “ACTION”       : “Check alert log or trace file for more information relating to instance configuration, reconfigure the parameter and restart the instance”,

  “CLASS”        : “CDB Instance / CDB ADMINISTRATOR / AL-2000”,

  “TIME”         : “2021-09-23T03:02:09.860-04:00”

}

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *