قابلیت JSON Schema در اوراکل 23ai

یکی دیگر از قابلیتهای جدید اوراکل در نسخه 23cء، JSON Schema است از طریق این قابلیت می توانیم برای هر کدام از keyهای JSON، دیتاتایپی را تنظیم کنیم و محدودیتهای دیگر نظیر minLength و maxLength را برای هر کدام از کلیدها اعمال کنیم. این کار با اضافه کردن عبارت VALIDATE به متن دستور create table قابل انجام است.

ساختار جدول زیر را در نظر بگیرید! در این جدول صرفا JSON Documentای را می توانیم در ستون ettelaat ذخیره کنیم که حداقل شامل فیلدهای  First_Name و Last_Name باشند(“required”: [“First_Name”, “Last_Name”]) و این دو فیلد باید از نوع string هم باشند همچنین در صورت وجود فیلد Age در داکیومنت JSON، این فیلد باید از نوع number باشد.

SQL> CREATE TABLE TB_Person (
 2  id     NUMBER PRIMARY KEY,
 3  ettelaat json VALIDATE '{
 4   "type": "object",
 5   "properties": {
 6    "First_Name": {
 7     "type": "string",
 8     "minLength": 5,
 9     "maxLength": 20
 10    },
 11    "Last_Name": {
 12     "type": "string",
 13     "minimum": 5,
 14     "maximum": 30
 15    },
 16 	 "Age": {
 17     "type": "number"
 18    }
 19   },
 20   "required": ["First_Name", "Last_Name"]
 21  }'
 22  );

Table created

(بیشتر…)

اوراکل 23ai- اضافه شدن کلمه کلیدی ORDERED به تابع JSON_SERIALIZE

 تابع JSON_SERIALIZE در اوراکل نسخه 19c ارائه شد این تابع دیتای JSON را در هر دیتاتایپی که باشد، به صورت متن نمایش می دهد:

SQL> create table tbl_JSON (id number,ettelaat BLOB constraint jc1 check (ettelaat is json) );
Table created
SQL> insert into tbl_JSON values(2,'{"First_Name":"Vahid","Last_Name":"Usefzadeh","Contact":{"Email":"vahidusefzadeh@gmail.com","Phone":"091111111117"}}');
1 row inserted
SQL> select ETTELAAT from tbl_JSON;
ETTELAAT
-----------------------------------
7B2246697273745F4E616D65223A225661686964222C224C6173745F4E616D65223A22557365667A61646568222C22436F6E74616374223A7B22456D61696C223A227661686964757365667A61646568

(بیشتر…)

اوراکل 23ai– استفاده از پروسیجر JSON_TYPE_CONVERTIBLE_CHECK برای جابجایی دیتای JSON

اوراکل در نسخه 21c دیتاتایپ JSON را ارائه کرد و تا قبل از آن، دیتای JSON را می توانستیم در ستونهایی با نوع داده CLOB، BLOB و حتی VARCHAR ذخیره کنیم با این اوصاف اگر دیتابیس را به تازگی به نسخه 21c(و نسخ بالاتر) ارتقا دادیم ممکن است بخواهیم دیتای از نوع JSON را به ستونی که دیتاتایپ آن JSON است منتقل کنیم.

در نسخه 23c، پروسیجری اضافه شده است که می تواند در این فرایند مورد استفاده قرار بگیرد و بعضا بسیار راهگشا باشد. پروسیجر dbms_json.json_type_convertible_check ستونی را به عنوان ورودی می گیرد و بررسی می کند همه فیلدهای آن ستون حاوی دیتای معتبر با فرمت JSON هستند و اگر در این بررسی خطایی رخ دهد این خطا از طریق جدول json_data_precheck قابل مشاهده است.

(بیشتر…)

اوراکل 23ai- قابلیت JSON Relational Duality View

اوراکل در نسخه 23c قابلیتی به نام JSON Relational Duality View را ارائه کرده است که می توان از طریق آن به طور همزمان از(بسیاری از) مزیتهای Relational data model و JSON data model بهرمند شد.

می دانیم که انتخاب هر کدام از این دیتامدلها می تواند بر حسب شرایط، مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. به طور مثال در مدل Relational می توان از مزیتهایی نظیر «جلوگیری از Data duplication، نرمالسازی، consistency» و … بهره گرفت و از طرف دیگر «خوانایی، سادگی، خود توصیفی، hierarchical document» نمونه هایی از مزیتهای JSON هستند.

بر اساس قابلیت JSON Relational Duality View، دیتا در جداول به صورت relational ذخیره می شوند و با ایجاد یک Duality View بر روی جداول رابطه ای، امکان دسترسی و دستکاری(Delete، Insert، Update) دیتا به صورت JSON هم به وجود خواهد آمد و Duality Viewها بر خلاف Viewهای معمولی، امکان write را بر روی جداول رابطه ای فراهم می کنند(حتی در حالت Complex View).

در زمان استفاده از این قابلیت، با توجه به ذخیره شدن اطلاعات در جداول رابطه ای، دستورات SQLای متعارف برای اجرای عملیات DML کاملا معتبر هستند و در کنار آن Developer این انتخاب را دارد تا با استفاده از Duality Viewها عملیات DML را با فرمت JSON انجام دهد که این مسئله mapping راحت تر بین Application Object و Relational Table را به همراه دارد و در بعضی از موارد می تواند نیاز به convert دیتا به فرمت JSON و یا برعکس را از بین ببرد.

(بیشتر…)

JSON Multivalue index در اوراکل 21c

در متن “JSON و دیتابیس اوراکل” توضیح دادیم که چگونه اوراکل در نسخه 12c امکان ذخیره و کنترل اطلاعات JSON را در قالب دیتاتایپ CLOB، varchar و … فراهم کرده است و همچنین مطالبی را در مورد نحوه ایندکس گذاری کلیدهای JSON ارائه کرده ایم(برای مطالعه). در نسخه 21c بهبودهای دیگری نظیر نوع داده JSON، تابع JSON_TRANSFORM و … هم به این مجموعه قابلیتها اضافه شد که قبلا بعضی از آنها را مستند کرده ایم و در این متن قصد داریم در مورد یکی دیگر از این قابلیتها که JSON Multi value index است، نکاتی را بنویسیم.

می دانیم که قرار نیست ما به ازای هر کلید در JSON، صرفا یک مقدار ذخیره شود و در مواردی ممکن است مقدار یک کلید، یک آرایه(یا همان لیست) باشد. در این شرایط استفاده از روشهای قبلی ایندکس گذاری برای جستجو چندان کارآمد نخواهند بود و باید به دنبال روش جدیدی برای این حالت باشیم. در ادامه با ارائه مثالی، بیشتر این موضوع را توضیح خواهیم داد.

(بیشتر…)

دیتاتایپ JSON در اوراکل 21c

همانطور که می دانید از نسخه 12cR1، دیتابیس اوراکل از JSON پشتیبانی می کند به این معنی که با ارائه چندین تابع، امکان انجام عملیاتی چون اجرای query، ایجاد index و ایجاد view را بر روی فیلدهای JSON Document فراهم می کند.

البته در این نسخه ها(تا قبل از اوراکل 21)، Data Type جدیدی برای JSON معرفی نشده و JSON Documentها باید در نوع داده VARCHAR2، CLOB و یا BLOB ذخیره شوند(نوع داده NCLOB و NVARCHAR2 را هم باید به این مجموعه اضافه کرد) که معمولا نوع داده BLOB برای این کار توصیه می شود(مطالعه مطلب “JSON و دیتابیس اوراکل” پیشنهاد می شود).

SQL> create table tbl_JSON_12c (id number,ettelaat varchar2(4000)  constraint jc1 check (ettelaat is json) );

SQL> insert into tbl_JSON_12c values(2,'{“First_Name”:”Vahid”,”Last_Name”:”Usefzadeh”,”Contact”:{“Email”:”vahidusefzadeh@gmail.com”,”Phone”:”091111111117″}}’);
1 row inserted

SQL> select t.ETTELAAT.Last_Name,t.ETTELAAT.Contact.Email from tbl_JSON_12c t;
LAST_NAME         CONTACT
————–  —————————-
Usefzadeh        vahidusefzadeh@gmail.com

اوراکل در نسخه 21c، نوع داده JSON را معرفی کرده است:

SQL> create table tbl_JSON_21c (id number, ettelaat  json) ;
Table created.

SQL> insert into usef.tbl_JSON_21c values(2,'{"First_Name":"Vahid","Last_Name":"Usefzadeh","Contact":{"Email":"vahidusefzadeh@gmail.com","Phone":"091111111117"}}');
1 row created.

(بیشتر…)

اوراکل21c – بروزرسانی اطلاعات JSON با کمک تابع JSON_TRANSFORM

تابع Json_Transform که در اوراکل نسخه 21c ارائه شد، امکان انجام تغییرات در JSON documentها را فراهم می سازد. این تابع عملکری مشابه با تابع JSON_MERGEPATCH دارد البته با قابلیتهای بسیار بیشتر.

با استفاده از تابع Json_Transform می توان آیتمهای موجود در JSON documentها را UPDATE(SET)، REMOVE و RENAME کرد و یا item جدیدی به آن اضافه نمود.

این تابع می تواند در دستور select و update استفاده شود که استفاده از آن در دستور select صرفا می تواند در خروجی دستور تغییر ایجاد کند و برای بروزرسانی پایدار باید از دستور update استفاده شود.

در ادامه با توضیح عملگرهای SET، INSERT، REMOVE و RENAME بیشتر با تابع Json_Transform آشنا خواهیم شد.

(بیشتر…)

Update بخشی از اطلاعات JSON با کمک تابع JSON_MERGEPATCH – اوراکل 19c

قصد داریم در جدول MYTBL، بخشی از اطلاعات ستون ettelaat که از نوع JSON می باشد را update کنیم به این صورت که مقدار داده first_name، برای id شماره 1، از Vahid به RamTollah تغییر کند:

SQL> select id,ettelaat from mytbl d where id=1;

        ID ETTELAAT

———- ——————————

   1          {

               “first_name“:”Vahid“,

               “last_name“:”Usefzadeh“,

               “Salary“:”500000“,

               “phone“:”09128110000

               }

با انجام بروزرسانی به شیوه رایج در اوراکل، با خطا مواجه خواهیم شد:

SQL> update MYTBL  d set d.ettelaat.first_name =’RamTollah’ where  d.ettelaat.first_name=’Vahid’ and id=1;

ORA-40557: cannot update a JSON value

(بیشتر…)

مقایسه دو مقدار JSON به کمک تابع JSON_EQUAL – اوراکل 18c

اگر دو ستون حاوی اطلاعات JSON را با عملگرهای = و != با هم مقایسه کنیم، این مقایسه صرف نظر از محتوا و بر اساس فرمت اطلاعات انجام خواهد شد برای مثال اطلاعات JSON زیر، محتوای یکسانی دارند اما به دلیل خطوط فاصله بعد از فیلد last_name، فرمت یکسانی ندارند:

SQL>  select count(*)

  from dual

 where ‘{“first_name“:”vahid”,”last_name“:“usefzadeh”}’ =

            ‘{“first_name“:”vahid”,”last_name“:       “usefzadeh”}’;

  COUNT(*)

——–

     0

(بیشتر…)

JSON و دیتابیس اوراکل

از نسخه 12cR1، دیتابیس اوراکل از JSON پشتیبانی می کند به این معنی که با ارائه چندین تابع، امکان انجام عملیاتی چون اجرای query، ایجاد index و ایجاد view بر روی JSON Document را فراهم می سازد به طور مثال می توان با کمک این قابلیت، برای هر یک از فیلدهای موجود در JSON Document ایندکس گذاری کرد.

البته در این نسخه Data Type جدیدی برای JSON معرفی نشده و JSON Documentها باید در نوع داده VARCHAR2، CLOB و یا BLOB ذخیره شوند(نوع داده NCLOB و NVARCHAR2 را هم باید به این مجموعه اضافه کرد) که معمولا نوع داده BLOB برای این کار توصیه می شود.

توجه 1: برای کار با JSON در نسخه های قبلی اوراکل(مثل 11g) هم راهکارهای وجود دارد که یکی از این راهکارها نصب کامپوننت APEX و استفاده از APEX_JSON می باشد.

توجه 2: اوراکل در نسخه 20c نوع داده JSON را برای ذخیره JSON Documentها ارائه کرده است.

(بیشتر…)