نکته ای در مورد بکاپ گیری از استندبای

همانطور که می دانید، در زمان بکاپ گیری با ابزار RMAN، می توان از physical standby به جای دیتابیس primary استفاده کرد تا از این جهت بار اضافه ای به primary تحمیل نشود.

با توجه به آنکه ساختار این دو محیط(primary و physical standby) مشابه هم هستند، بکاپ گیری در این دو محیط تفاوت چندانی ندارد(دیتافایلها در این دومحیط بلاک به بلاک با هم مطابقت دارند البته به شرط sync بودن استندبای)

و اندک تفاوت ایجاد شده، به open mode این دو دیتابیس برمی گردد و این تفاوت، حداقل در زمان بکاپ گیری از archive log خودش را نشان می دهد چرا که اوراکل در زمان بکاپ گیری از آرشیولاگ، log switchی را اجرا خواهد کرد و بدیهی است که این log switch در محیط physical standby قابل اجرا نخواهد بود.

دستور زیر در محیط physical standby اجرا شده است پیام RMAN-06820 در خروجی این دستور، گواهی بر نکات ذکر شده، می باشد.

rman target /
RMAN> backup archivelog all format '/bkp/%U';
Starting backup at 12-AUG-21
using target database control file instead of recovery catalog
'RMAN-06820: warning: failed to archive current log at primary database'
cannot connect to remote database
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1321 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=179829 RECID=83713 STAMP=1080395727
input archived log thread=1 sequence=179830 RECID=83714 STAMP=1080395729
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 12-AUG-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 12-AUG-21
piece handle=/bkp/iv06b2l4_1_1 tag=TAG20210812T140732 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 12-AUG-21

برای جلوگیری از این مسئله باید در هنگام اتصال به physical standby، پسورد کاربر sys را هم وارد کنیم که در این صورت، log switch در بانک اصلی انجام خواهد شد:

rman target sys/sys
RMAN> backup archivelog all format '/bkp/%U';
Starting backup at 12-AUG-21
using target database control file instead of recovery catalog
'current log archived at primary database'
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1321 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=179829 RECID=83713 STAMP=1080395727
input archived log thread=1 sequence=179830 RECID=83714 STAMP=1080395729
input archived log thread=1 sequence=179831 RECID=83715 STAMP=1080396540
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 12-AUG-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 12-AUG-21
piece handle=/bkp/j106b2nv_1_1 tag=TAG20210812T140903 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
Finished backup at 12-AUG-21

در alert log محیط primary اطلاعات این log switch قابل مشاهده است:

2021-08-12T14:13:40.047070+04:30
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG
2021-08-12T14:13:40.066804+04:30
Thread 1 advanced to log sequence 179832 (LGWR switch)
 Current log# 3 seq# 179832 mem# 0: /oradata/DBORG/onlinelog/o1_mf_3_j4675ghj_.log
 Current log# 3 seq# 179832 mem# 1: /fra/DBORG/onlinelog/o1_mf_3_j4675jwx_.log
2021-08-12T14:13:40.285117+04:30
TT02 (PID:27803): SRL selected for T-1.S-179832 for LAD:2
2021-08-12T14:13:40.508384+04:30
NET (PID:39106): Archived Log entry 362234 added for T-1.S-179831 ID 0x46023b59 LAD:1

 

برگرداندن بکاپ PDB در یک CDB جدید!

مطابق با داکیومنتهای اوراکل در زمینه Backup/Recovery، برای برگرداندن یک PDB ابتدا باید بکاپ CDB مربوط به آن PDB را برگرداند در غیر این صورت امکان برگرداندن PDB وجود ندارد! اما در این متن با روش جدیدی آشنا خواهیم شد که امکان برگرداندن بکاپ PDB را در یک CDB جدید فراهم می کند. البته این روش همیشه جواب نمی دهد و بهتر است که در سناریو بکاپ و ریکاوری این موضوع را در نظر داشته باشیم.

در سناریوی پیش رو قرار است از PDBای به نام RmanPDB به صورت مستقل بکاپ گرفته و با انتقال آن به سرور جدید، سعی داریم این PDB را در یک CDB جدید برگردانیم.

بکاپ از RmanPDB:

Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     5 PDB1              READ WRITE NO
     4 RMANPDB            READ WRITE NO
RMAN> backup pluggable database RmanPDB format '/oracle21c/bkp_pdb/%U' current controlfile format '/oracle21c/bkp_pdb/control0000.bkp';
Starting backup at 16-OCT-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=266 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00068 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_sysaux_jpo62lhz_.dbf
input datafile file number=00067 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_system_jpo62lhv_.dbf
input datafile file number=00069 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_undotbs1_jpo62lj1_.dbf
input datafile file number=00070 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_tbs01_jpo66vjx_.dbf
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-OCT-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-OCT-21
piece handle=/oracle21c/bkp_pdb/4p0bo4mu_153_1_1 tag=TAG20211016T052342 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-OCT-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-OCT-21
piece handle=/oracle21c/bkp_pdb/control0000.bkp tag=TAG20211016T052342 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 16-OCT-21

(بیشتر…)

KEEP AUXILIARY در اوراکل 19c

همانطور که می دانید ایجاد دستی و یا خودکار Auxiliary Instance در زمان انجام عملیاتی چون Duplicate، PDB Point-in-Time Recovery، Table Point-in-Time Recovery و … الزامی می باشد البته با انجام هر کدام از این عملیاتها، Auxiliary Instance حذف خواهد شد و امکان استفاده از استفاده از این instance به صورت کلی از بین خواهد رفت.

(بیشتر…)

دستور rman checksyntax

در صورتی که قصد داشته باشیم بدون اجرای یک دستور در محیط rman، ان را به لحاظ syntax مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم از محیط rman checksyntax استفاده کنیم.

مثال زیر را ببینید:

[oracle@trac1 ~]$ rman checksyntax
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 – Production on Sun Mar 4 22:04:23 2018

RMAN> backup database;
The command has no syntax errors

RMAN> crosscheck archivelog all;
The command has no syntax errors

همانطور که می بینید، هر دو دستور به لحاظ syntax، بدون مشکل هستند.

duplicate با استفاده از backupset

اوراکل در نسخه 11g، قابلیتی با عنوان DUPLICATE ACTIVE STANDBY  را ارائه کرد که بر اساس آن، می توان بدون مداخله مدیر بانک اطلاعاتی، دیتافایلها را در سرور دیگری DUPLICAT کرد. این کار با بکاپ گیری آنلاین از دیتابیس انجام می شود! نوع بکاپ گیری، image as copy خواهد بود.

(بیشتر…)

عبارت Multisection در backp as copy

در صورت استفاده از BIGFILE Tablespace در یک دیتابیس، استفاده از شیوه های مرسوم بکاپ/ریکاوری آن هم در سطح tablespace، کارایی چندان مطلوبی را در پی نخواهد داشت!

شاید به همین دلیل از اوراکل نسخه 11g، عبارت SECTION SIZE هم به گزینه های دستور BACKUP اضافه شد که می توان با استفاده از این عبارت، ابتدا فایل را به چند قسمت تقسیم کرده(بلاکهای همجوار در یک دسته قرار می گیرند) و در نهایت هر قسمت را به یک کانال مجزا سپرد تا به صورت موازی از یک فایل بکاپ تهیه شود.

(بیشتر…)

اجرای دستورات Sql در محیط RMAN

از اوراکل 12cR1 می توان بدون هیچ پیش شرطی دستورات sqlای را در محیط RMAN اجرا کرد:

RMAN> select status from v$instance;

STATUS     

————

OPEN       

RMAN> desc usef.a;

using target database control file instead of recovery catalog

 Name                                      Null?    Type

 —————————————– ——– —————————-

 FILE#                                              NUMBER                     

 NAME                                               VARCHAR2(513)  

بازیابی کنترل‏ فایل با پکیج dbms_backup_restore

به صورت معمول در هنگام بازیابی بکاپ RMAN ، برای بازیابی کنترل فایل از روشهایی نظیر CONTROLFILE AUTOBACKUP  و recovery catalog استفاده می شود.

حال زمانی را فرض کنید که به هر دلیلی امکان استفاده از این روشها برای بازیابی کنترل فایل وجود نداردد(مخصوصا به خاطر خطا در زمان بکاپ گیری) در این حالت ممکن است استفاده از پکیج dbms_backup_restore کارساز باشد.

(بیشتر…)