اوراکل 23ai- اضافه شدن کلمه کلیدی ORDERED به تابع JSON_SERIALIZE

 تابع JSON_SERIALIZE در اوراکل نسخه 19c ارائه شد این تابع دیتای JSON را در هر دیتاتایپی که باشد، به صورت متن نمایش می دهد:

SQL> create table tbl_JSON (id number,ettelaat BLOB constraint jc1 check (ettelaat is json) );
Table created
SQL> insert into tbl_JSON values(2,'{"First_Name":"Vahid","Last_Name":"Usefzadeh","Contact":{"Email":"vahidusefzadeh@gmail.com","Phone":"091111111117"}}');
1 row inserted
SQL> select ETTELAAT from tbl_JSON;
ETTELAAT
-----------------------------------
7B2246697273745F4E616D65223A225661686964222C224C6173745F4E616D65223A22557365667A61646568222C22436F6E74616374223A7B22456D61696C223A227661686964757365667A61646568

با استفاده از تابع JSON_SERIALIZE می توان اطلاعات باینری فوق را به صورت متن نمایش داد:

SQL> select json_serialize(ETTELAAT) ETTELAAT from tbl_JSON;
ETTELAAT
--------------------------------------------------------------------------------
{"First_Name":"Vahid","Last_Name":"Usefzadeh","Contact":{"Email":"vahidusefzadeh@gmail.com","Phone":"091111111117"}}

با اضافه کردن عبارت pretty خروجی فوق به صورت شکیل تر به نمایش در خواهد آمد:

SQL> select json_serialize(ETTELAAT pretty) ETTELAAT from tbl_JSON;
ETTELAAT
------------------------------------
{
  "First_Name" : "Vahid",
  "Last_Name" : "Usefzadeh",
  "Contact" :
  {
    "Email" : "vahidusefzadeh@gmail.com",
    "Phone" : "091111111117"
  }
}

در اوراکل 23c عبارت ordered هم اضافه شد که ترتیب نمایش ستونها را می توان از طریق آن تغییر داد:

SQL> select json_serialize(ETTELAAT  ordered ) ETTELAAT from usef.tbl_JSON;
ETTELAAT
------------------------------
{"Contact":{"Email":"vahidusefzadeh@gmail.com","Phone":"091111111117"},"First_Name":"Vahid","Last_Name":"Usefzadeh"}

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *