سوییچ بین دو GI Home با استفاده از پارامتر switchGridHome(ارتقا 21.3 به 21.4)

در نسخه 21c و در زمان اجرای gridSetup.sh می توان با استفاده از پارامتر switchGridHome، بین Grid Infrastructure Home در حال اجرا و Grid Infrastructure Homeای که بر روی آن patch اعمال شده، جابجا شد. برای مثال، با کمک این قابلیت جدید می توان از Grid Infrastructure(GI) نسخه 21.3 به GI نسخه 21.4 سوییچ کرد که در ادامه نحوه انجام ان را توضیح داده ایم.

*قبل از شروع سناریو، به خاطر داشته باشید که Grid Infrastructure نسخه 21.3 از قبل نصب شده و در حال سرویس دهی است.

**در قدم اول، در کنار نسخه در حال اجرا، مسیری را برای نصب Grid Infrastructure جدید ایجاد می کنیم و patch مربوط به 21.4 RU را در دایرکتوری ای که کاربر grid به آن دسترسی دارد، unzip می کنیم:

 [root@Olinux8 ~]# mkdir -p /grid21cR4/home

 [root@Olinux8 ~]# chown -R grid.oinstall /grid21cR4

[grid@Olinux8 ~]$ cd /grid21cR4/home

[grid@Olinux8 home]$ unzip /source/21cR3/LINUX.X64_213000_grid_home.zip

[grid@Olinux8 home]$ unzip /source/p6880880_210000_27_Linux-x86-64.zip

[grid@Olinux8 ~]$ unzip /source/21cR4/21cR4_p33250101_210000_Linux-x86-64.zip -d /home/grid

شرایط برای نصب Grid Infrastructure در Home جدید فراهم است. از gridSetup.sh استفاده کرده و در کنار اعمال patch مربوط به RU 21.4 بر روی این نرم افزار جدید، بین GI 21.3 و GI 21.4 سوییچ می کنیم:

 [grid@Olinux8 ~]$ /grid21cR4/home/gridSetup.sh –switchGridHome applyRU /home/grid/33250101

Preparing the home to patch…

Applying the patch /home/grid/33250101…

Successfully applied the patch.

The log can be found at: /oraInventory/logs/GridSetupActions2021-10-26_10-48-31AM/installerPatchActions_2021-10-26_10-48-31AM.log

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

*برای اجرای خودکار اسکریپت root.sh، می توانید پسورد کاربر سیستم عاملی صاحب صلاحیت را در این مرحله تنظیم کنید:

*مسیر ORACLE BASE را می توان در این مرحله مشخص کرد:


اجرای دستور root.sh سبب downtime در سطح دیتابیس خواهد شد و با پایان یافتن اجرای این اسکریپت، ASM instance با Grid Infrastructure Home جدید استارت خواهد شد:

[root@Olinux8 ~]# /grid21cR4/home/root.sh

Performing root user operation.

The following environment variables are set as:

    ORACLE_OWNER= grid

    ORACLE_HOME=  /grid21cR4/home

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:

The contents of “dbhome” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “oraenv” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “coraenv” have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by

Database Configuration Assistant when a database is created

Finished running generic part of root script.

Now product-specific root actions will be performed.

Using configuration parameter file: /grid21cR4/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid21cR3/base/crsdata/olinux8/crsconfig/hapatch_2021-10-26_11-00-21AM.log

2021/10/26 11:00:27 CLSRSC-347: Successfully unlock /grid21cR4/home

2021/10/26 11:00:27 CLSRSC-671: Pre-patch steps for patching GI home successfully completed.

Using configuration parameter file: /grid21cR4/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid21cR3/base/crsdata/olinux8/crsconfig/hapatch_2021-10-26_11-00-27AM.log

2021/10/26 11:01:10 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd.service’

2021/10/26 11:02:41 CLSRSC-672: Post-patch steps for patching GI home successfully completed.

عملیات با موفقیت انجام شد و ASM instance با نسخه 21.4 استارت شده است:

[root@Olinux8 ~]# ps -eaf|grep d.bin

grid      137283       1  0 Oct26 ?        00:04:16 /grid21cR4/home/bin/ohasd.bin reboot 

grid      137650       1  0 Oct26 ?        00:02:18 /grid21cR4/home/bin/evmd.bin

grid      137774       1  0 Oct26 ?        00:03:00 /grid21cR4/home/bin/onmd.bin

grid      137776       1  0 Oct26 ?        00:02:54 /grid21cR4/home/bin/ocssd.bin

[grid@Olinux8 ~]$ /grid21cR4/home/OPatch/opatch lspatches

33276861;TOMCAT RELEASE UPDATE 21.0.0.0.0 (33276861)

33276819;RHP RELEASE UPDATE 21.4.0.0.0 (33276819)

33271793;OCW RELEASE UPDATE 21.4.0.0.0 (33271793)

33271789;ACFS RELEASE UPDATE 21.4.0.0.0 (33271789)

33239276;Database Release Update : 21.4.0.0.211019 (33239276)

OPatch succeeded.

[grid@Olinux8 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Oct 27 00:23:05 2021

Version 21.4.0.0.0

SQL>  select BANNER_FULL from v$version;

BANNER_FULL

——————————————————————————–

Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 – Production

Version 21.4.0.0.0

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *