تغییر تنظیمات پیش فرض دستور useradd

قصد داریم با دستور زیر، کاربری را با نام usef ایجاد کنیم:

[root@ol6 ~]# useradd usef

پرسش: خصیصه هایی چون shell، home directory، group و … برای این کاربر، به چه شکلی تنظیم خواهد شد؟ همچنین چگونه می توان این تنظیمات پیش فرض را برای کاربران جدید تغییر داد؟ برای پاسخ به این دو سوال، ادامه متن را بخوانید.

با کمک سوییچ D در دستور useradd، می توان تنظیمات پیش فرضی که برای کاربران جدید اعمال می شوند را مشاهده نمود:

[root@ol6 ~]# useradd -D

GROUP=100

HOME=/home

INACTIVE=-1

EXPIRE=

SHELL=/bin/bash

SKEL=/etc/skel

CREATE_MAIL_SPOOL=yes

همچنین این تنظیمات با رجوع به فایل useradd که در مسیر etc/default/ قرار دارد، نیز قابل مشاهده است:

[root@ol6 ~]# cat /etc/default/useradd

# useradd defaults file

GROUP=100

HOME=/home

INACTIVE=-1

EXPIRE=

SHELL=/bin/bash

SKEL=/etc/skel

CREATE_MAIL_SPOOL=yes

بر اساس این فایل ، shell پیش فرض برای کاربر جدید bin/bash/ خواهد بود و مسیر skeleton هم به دایرکتوری etc/skel/ تنظیم شده است و…

با در نظر داشتن این مسئله، تنظیمات پیش فرض کاربر usef، به صورت زیر خواهد بود:

[root@ol6 ~]# cat /etc/passwd|grep usef

usef:x:54337:54340::/home/usef:/bin/bash

تغییر هر کدام از این پارامترها، با کمک سوییچهایی از دستور useradd قابل انجام است که در ادامه، به صورت نمونه، تعدادی از این سوییچها را مرور می کنیم.

سوییچ b: با کمک این سوییچ می توان مسیر پیش فرض home directory کاربران جدید را تغییر داد:

[root@ol6 ~]# useradd -D -b /oracle

[root@ol6 ~]# useradd -D |grep HOME

HOME=/oracle

سوییچ e: در چه تاریخی کاربر جدید expire می شود:

[root@ ol6 ~]# useradd -D -e 2019-04-21

با سپری شدن این تاریخ و در هنگام لاگین، کاربر با خطای زیر مواجه خواهد شد:

your account has expired please contact your system administrator

نکته: فرمت تاریخ در دستور بالا، به صورت YYYY-MM-DD می باشد.

سوییچ s: این سوییچ برای تعیین SHELL پیش فرض به کار می رود:

[root@ol6 ~]# useradd -D -s /bin/mksh

علاوه بر استفاده از سوییچهای دستور useradd، می توان این پارامترها را با اصلاح فایل useradd، تغییر داد:

[root@ol6 ~]# vi /etc/default/useradd

# useradd defaults file

GROUP=100

HOME=/19c

INACTIVE=-1

EXPIRE=2019-04-25

SHELL=/bin/sh

SKEL=/etc/skel

CREATE_MAIL_SPOOL=yes

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *