تهیه نسخه پشتیبان از مجوز فایلها و پوشه ها

برای تهیه نسخه پشتیبان از مجوز فایلها و پوشه ها، می توان از دستور getfacl استفاده کرد همچنین بازیابی این نسخه پشتیبان، با کمک دستور setfacl قابل انجام می باشد.

مثال:در ادامه از مجوز فایلهای موجود در مسیر /usef، بکاپ گرفته و پس از تغییر مجوز این فایلها، با کمک نسخه پشتیبان، مجوزها را به حالت اول برمی گردانیم.

وضیعت این پوشه قبل از تهیه نسخه پشتیبان:

[root@ol7 ~]# ls -l /usef/
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 09:27 a
———— 1 root root 0 Apr 20 09:27 b
drwxr-xr-x 2 root root 6 Apr 20 09:28 folder1

تهیه نسخه پشتیبان با کمک دستور getfacl:

[root@ol7 /]# getfacl -R usef >perm_usef

دستکاری مجوز فایلهای موجود در پوشه /usef:

[root@ol7 /]# chmod 444 /usef/a
[root@ol7 /]# chmod 444 /usef/b
[root@ol7 /]# chmod 444 /usef/folder1/

برگرداندن مجوز قبلی فایلها با کمک دستور setfacl و فایل پشتیبان perm_usef:

[root@ol7 /]# setfacl —restore=/perm_usef

مشاهده وضیعت جاری مجوزها:

[root@ol7 /]# ls -l /usef/
-rwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 09:27 a
———— 1 root root 0 Apr 20 09:27 b
drwxr-xr-x 2 root root 6 Apr 20 09:28 folder1

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *