اتصال از راه دور به کاربران فاقد پسورد

در هنگام اتصال به سرور لینوکس از طریق ssh، به طور پیش فرض باید در کنار نام کاربر، پسورد مربوط به آن را هم تعیین نمود. حال اگر کاربری در سیستم موجود باشد که با دستور زیر، پسورد ان حذف شده باشد، در این صورت اتصال این کاربر از طریق ssh به چه شکلی ممکن می باشد؟

[root@ol7 ~]# passwd -d root
Removing password for user root.
passwd: Success

برای اتصال کاربر root(کاربری که پسورد ندارد) از طریق ssh، باید قبلا پارامتر PermitEmptyPasswords را در فایل پیکربندی ssh به مقدار yes تنظیم شده باشد:

[root@ol7 ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
PermitEmptyPasswords yes

در نهایت هم باید سرویس sshd را restart کرد:

[root@ol7 ~]# systemctl restart sshd.service

با این تغییر می توان بدون پسورد از طریق این کاربر به سرور ol7 متصل شد:

[root@hkm6 ~]# ssh root@192.168.1.20
The authenticity of host ‘192.168.1.20 (192.168.1.20)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 40:98:53:51:b7:05:fe:6b:5f🇦🇪83:2b:d4:a3:c8:bf.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‘192.168.1.20’ (RSA) to the list of known hosts.
[root@ol7 ~]#

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *