Category Archives: ASM

انتقال از non-ASM به ASM

برای انتقال بانک از محیط non-ASM به محیط ASM روشهای مختلفی وجود دارد که در این قسمت سعی داریم یکی از این روشها را مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه مراحل را با جزییات خواهیم دید.

ادامه مطلب… →