Scrubbing Disk Group

با کمک دستور ALTER DISKGROUP .. SCRUB در محیط ASM، این امکان وجود دارد تا logical data corruption کشف شده و در صورتی که افزونگی دیسک گروه برابر با high و یا normal باشد، این خرابی برطرف شود(repair).

این دستور می تواند در سطح دیسک گروه، دیسک و یا فایل اجرا شود.

در سطح دیسک گروه:

SQL> ALTER DISKGROUP DATA01 SCRUB POWER LOW;

Diskgroup altered.

در سطح فایل:

SQL> ALTER DISKGROUP DATA01 SCRUB FILE ‘+DATA01/USEF12C/DATAFILE/usef_tbs.282.934463987’ REPAIR POWER HIGH FORCE;

Diskgroup altered.

نکته 1: گزینه power می تواند یکی از مقادیر AUTO،  LOW،HIGH  و یا  MAX را به خود اختصاص دهد.

نکته 2: عبارت force در این دستور سبب خواهد شد تا در صورت غیرفعال بودن scrubbing در سطح سیستم، عملیات متوقف نشود.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *