آموزش PL/SQL قسمت هشتم – تابع در PL/SQL

در این قسمت تابع (FUNCTION) در  PL/SQL را توضیح می دهیم. تابع از هر لحاظ مانند پروسیجر است با این تفاوت که برخلاف پروسیجر، یک مقدار برگردانده می شود.

بنابراین تمام مطالبی که در قسمت هفتم آموزش PL/SQL توضیح داده شد در مورد تابع نیز صادق است. (بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت هفتم – پروسیجر در PL/SQL

در این قسمت  پروسیجر(PROCEDURE) و روش استفاده از آن را توضیح می دهیم ولی در ابتدا لازم است با مفهوم زیربرنامه یا SUBPROGRAM آشنا باشیم.

در زبان PL/SQL، زیربرنامه یک واحد از برنامه است که کار خاصی را انجام می دهد. برنامه های اصلی از ترکیب این زیربرنامه ها تشکیل می شوند و به این ترتیب مفهوم طراحی MODULAR  شکل می گیرد. هر زیربرنامه می تواند بوسیله یک برنامه یا توسط یک زیربرنامه دیگر اجرا شود.

زیربرنامه های PL/SQL در واقع بلاک های PL/SQL هستند که برای آنها یک نام در نظر گرفته می شود و می توانند با تعدادی پارامتر فراخوانی شوند.

  (بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت ششم- رشته و آرایه در PL/SQL

رشته

رشته (STRING)، تعداد مشخصی از داده های کاراکتری است. کاراکترهای رشته می توانند از نوع عددی، حروف، جای خالی یا ترکیبی از آنها باشند.  در PL/SQL سه نوع رشته داریم:

1.رشته های از نوع FIXED-LENGTH:

در این نوع رشته ها فضای مورد استفاده برابر با حداکثر طول تعیین شده خواهد بود. مانند نوع داده CHAR

مثال 1: در این دو رشته حداکثر طول برابر یک است.

red_flag CHAR(1) := ‘Y’;

red_flag CHAR := ‘Y’;

مثال 2: فضای حافظه رشته زیر معادل با 10 کاراکتر است.

TEST CHAR(10) := ‘HELLO’;

2.رشته های از نوع VARIABLE-LENGTH:

در این نوع رشته ها فضای مورد استفاده برابر با حداکثر طول رشته وارد شده خواهد بود. البته  باید حداکثر طول داده را مشخص نمود. مانند نوع داده VARCHAR2.

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت چهارم -دستورات شرطی

گاهی اوقات نیاز است یک یا چند شرط بررسی شوند تا عملیات برنامه بر اساس آن شرط ها انجام گیرند. در شکل زیر ساختار کلی دستورات شرطی را مشاهده می کنید این دستورات برای تغییر روند کنترلی اجرای دستورات برنامه استفاده می شود.

(بیشتر…)

ویووهای Dynamic Performance و Data Dictionary در دیتابیس اوراکل

view یکی از OBJECT های دیتابیس اوراکل است که روش ساخت و استفاده از آن را در متن “VIEW در دیتابیس اوراکل” توضیح دادیم. دو دسته ویوو در دیتابیس اوراکل وجود دارد که بعد از ایجاد دیتابیس به صورت اتوماتیک ساخته می شوند و با  استفاده از PUBLIC SYNONYM در اختیار کاربران دیتابیس قرار می گیرند.

این ویووها که به صورت دائمی توسط دیتابیس اوراکل بروزرسانی می شوند شامل اطلاعات کلی OBJECTها و اجزای دیتابیس هستند.

یک دسته از این ویووها Dynamic Performance است که نام آنها معمولا با $V یا $GV شروع می شود. دسته دیگر ویووهای دیتادیکشنری (Data Dictionary) هستند.

در ادامه تفاوت این دو دسته از viewها را توضیح می دهیم.

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت سوم – عملگرهای PL/SQL

کامپایلر زبان PL/SQL با توجه به نوع عملگر استفاده شده در برنامه، عملیات خاصی را بر روی داده ها انجام می دهد. عملگرها به 5 دسته تقسیم می شوند که در ادامه هر کدام را با مثال توضیح می دهیم.

1.عملگرهای ریاضی

2.عملگرهای رابطه ای

3.عملگرهای مقایسه ای

4.عملگرهای منطقی

5.عملگرهای رشته ای

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت دوم – متغیر ، CONSTANT و LITERAL در PL/SQL

در زبان PL/SQL متغیر (VARIABLE) نامی است که به یک محل ذخیره سازی اختصاص می یابد و برنامه ها می توانند اطلاعات خود را در این محل ذخیره کنند. هر متغیر بر اساس یک نوع داده تعریف می شود. انواع نوع داده ها را در متن قبل توضیح دادیم. در واقع نوع داده برای یک متغیر موارد زیر را مشخص می کند.

1.سایز متغیر

2.قالب کلی متغیر

3.محدوده مقدارهایی که می توانیم در متغیر ذخیره کنیم.

4.عملیاتی که می توانیم روی آن متغیر انجام دهیم.

بنابراین به هر متغیر یک قسمت از فضای حافظه اختصاص می یابد و با استفاده از نام متغیر می توانیم به این فضا دسترسی داشته باشیم.

(بیشتر…)

زبان های SQL و PL/SQL و تفاوت آنها

SQL(مخفف STRUCTURED QUERY LANGUAGE) یک زبان قدرتمند ولی ساده برای کار با بانک های اطلاعاتی است. SQL در ابتدا توسط شرکت IBM پیاده سازی شده است. در ادامه موسسه جهانی استاندارد، زبان SQL را به عنوان یک زبان رابطه ای برای کار با دیتابیس های از نوع رابطه ای تعیین کرده است. بنابراین زبان SQL به طور کامل مطابق با استانداردهای جهانی است.

(بیشتر…)