اوراکل 21c – بهبودهای ابزار AutoUpgrade در زمینه RAC

در نسخه 21c، اوراکل قابلیتهای جدیدی را در زمینه ابزار Autoupgrade ارائه کرده است که قبلا در مورد بعضی از آنها مطالبی را نوشته ایم. یکی دیگر از بهبودهای(البته جزئی) ابزار AutoUpgrade در نسخه 21c، خودکارسازی بعضی از مراحل ارتقا دیتابیس RAC است.

در نسخه های قبل از اوراکل 21c، برای ارتقا دیتابیس RAC، می بایست مراحل زیر به صورت دستی انجام شود:

1.تنظیم پارامتر CLUSTER_DATABASE به مقدار FALSE

2.متوقف کردن instanceهای حاضر در کلاستر

3.استارت یکی از instanceها برای شروع عملیات ارتقا

4. تنظیم مجدد پارامتر CLUSTER_DATABASE به مقدار TRUE بعد از اتمام ارتقا

5.استارت همه instanceها

5.رجیستر کردن نسخه جدید در کلاستر

این عملیات در نسخه 21c به صورت خودکار توسط ابزار AutoUpgrade مدیریت می شود(البته این قابلیت بعدا در اوراکل نسخه 19.8 به بالا هم اضافه شد).

(بیشتر…)

ارتقا non-CDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

همانطور که می دانید، اوراکل در نسخه 21c، معماری non-CDB را ساپورت نمی کند بنابرین برای ارتقا نسخه non-CDB به 21c، باید قبل از ارتقا، دیتابیس non-CDB را به یک PDB تبدیل کنیم. قبلا نحوه انتقال و ارتقا دیتابیسی با معماری non-CDB به نسخه 21c را با استفاده از قابلیت Replay Upgrade توضیح دادیم در این متن از ابزار Autoupgrade برای این کار استفاده خواهیم کرد.

تفاوت عمده Autoupgrade و Replay Upgrade، به تبدیل non-cdb به pdb برمیگردد چرا که در زمان استفاده از Replay Upgrade، عملیات plug/unplug باید توسط DBA انجام شود اما در زمان استفاده از ابزار Autoupgradeء، DBA صرفا باید یک فایل پیکربندی را ایجاد کند و مابقی عملیات توسط این ابزار انجام می شود.

در ادامه  متن، مراحل ارتقا non-cdb از نسخه 19c به نسخه 21c را توضیح خواهیم داد.

(بیشتر…)

ارتقا PDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

ارتقا PDB به نسخه 21c به روشهای مختلفی قابل انجام است که قبلا نحوه انجام ان را با کمک قابلیت Replay Upgrade توضیح دادیم. یکی دیگر از روشهای انتقال و ارتقا PDB به نسخه 21c، ابزار AutoUpgrade است که در این متن با استفاده از این ابزار،  PDB را به نسخه 21c ارتقا خواهیم داد.

این ابزار در مقایسه با Replay Upgrade، نیاز به مداخله DBA را به حداقل می رساند برای مثال، در روش Replay Upgradeء، DBA موظف بود PDB را به نسخه بالاتر plug کند در صورتی که در زمان استفاده از ابزار AutoUpgrade، حتی این کار هم به صورت خودکار انجام خواهد شد و DBA صرفا باید با ایجاد فایل پیکربندی، CDB مبدا و مقصد و همچنین نام PDB را مشخص کند.

در ادامه از ابزار AutoUpgrade استفاده کرده و PDBای را از نسخه 19c به نسخه 21c انتقال و ارتقا خواهیم داد.

(بیشتر…)

ارتقاء اوراکل از نسخه 18c به 19c با استفاده از ابزار AutoUpgrade

ابزار AutoUpgrade ارتقا دیتابیس اوراکل به نسخه بالاتر را با مداخله کمتر DBA امکان پذیر می کند همچنین این ابزار، قابلیت ارتقا همزمان چندین دیتابیس را فراهم خواهد کرد(صرفا از طریق یک فایل config).

در این متن قصد داریم با استفاده از این ابزار، دیتابیسی را از نسخه 18c به نسخه 19c ارتقا دهیم.

(بیشتر…)