اوراکل 23ai- بهبودی در ویوهای دیکشنری در زمینه پارتیشن بندی

در ویوهای دیتا دیکشنری مرتبط با مبحث Partitioning، ستون HIGH_VALUE از ستونهای پرکاربرد است دیتاتایپ این ستون از نوع Long می باشد و با توجه به محدودیتهای نوع داده Long، اوراکل در نسخه 23ai، دو ستون دیگر از نوع داده JSON و CLOB برای نمایش HIGH VALUE اضافه کرده است.

SQL> create table tb(
 2  id number,
 3  date_ date
 4 )
 5 partition by range ( date_ )
 6 interval ( numtoyminterval(1,'YEAR'))
 7 (
 8  PARTITION p2022 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2023/01/01', 'YYYY/MM/DD')),
 9  PARTITION p2023 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2024/01/01', 'YYYY/MM/DD')),
 10  PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2025/01/01', 'YYYY/MM/DD'))
 11 );
Table created

برای نمایش High Value به فرمت clob می توان از ستون high_value_clob استفاده کرد:

SQL> select partition_name, high_value_clob from user_tab_partitions where table_name = 'TB' order by 1;
PARTITION_NAME    HIGH_VALUE_CLOB                     
-------------------- -------------------------------------------------------- 
P2022        TO_DATE(' 2023-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS' 
P2023        TO_DATE(' 2024-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS' 
P2024        TO_DATE(' 2025-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'

همچنین ستون HIGH_VALUE_JSON این اطلاعات را به صورت JSON نمایش خواهد داد:

SQL> select partition_name,HIGH_VALUE_JSON from user_tab_partitions where table_name = 'TB' order by 1;
PARTITION_NAME    HIGH_VALUE_JSON
-------------------- ---------------------------------------------------------
P2022        {"high_value":"2023-01-01T00:00:00"}
P2023        {"high_value":"2024-01-01T00:00:00"}
P2024        {"high_value":"2025-01-01T00:00:00"}

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *