حذف محدودیتهای Parallel DML در اوراکل نسخه 23ai

در نسخه 21c اگر در تراکنشی از Parallel DML استفاده کنیم، امکان گرفتن query و یا اجرای دستورات DML و یا Parallel DML بر روی همان جدول و در همان تراکنش از ما گرفته خواهد شد:

SQL> alter session enable parallel dml;
Session altered.

SQL> insert /*+parallel(10)*/ into tbl1 select * from v$datafile;
1536 rows created.

Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.8.0.0.0

SQL> select count(*) from tbl1;
'ORA-12838: cannot read/modify an object after modifying it in parallel'
SQL> delete tbl1;
'ORA-12838: cannot read/modify an object after modifying it in parallel'

با خاتمه دادن به تراکنش شاهد این خطا نخواهیم بود:

SQL> commit;
Commit complete.

SQL> select count(*) from tbl1;
  COUNT(*)
----------
      6144

SQL> delete tbl1;
6144 rows deleted.

در نسخه 23c این محدودیت برداشته شده و بدون بستن تراکنش می توانیم دستور فوق را اجرا کنیم:

Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> alter session enable parallel dml;
Session altered.

SQL> insert /*+parallel(10)*/ into tbl1 select * from v$datafile;
14 rows created.

SQL> select count(*) from tbl1;
  COUNT(*)
----------
        28

SQL> delete tbl1;
28 rows deleted.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *