افزایش حداکثر اندازه Inline LOBها به 8000

در دیتابیس اوراکل LOBها همیشه در LOB segment ذخیره نمی شوند! زمانی که حجم یک LOB از مقدار مشخصی کمتر باشد، این LOB در segment متعلق به خود جدول و در کنار فیلدهای non-LOB ذخیره خواهد شد:

SQL> create table tbl_asnad( id number, doc clob);
Table created
SQL> alter table tbl_asnad rename lob(doc) "SYS_LOB0000136146C00002$$" to lob_asnad_doc;
Table altered
SQL> insert into TBL_ASNAD values(1,'usefzadeh.com');
1 row inserted
SQL> select segment_name,bytes from user_segments where segment_name in ('LOB_ASNAD_DOC','TBL_ASNAD');
SEGMENT_NAME        	 BYTES
---------------------- 	----------
TBL_ASNAD            65536
LOB_ASNAD_DOC          65536
SQL> begin
 2 for i in 1.. 100000 loop
 3 insert into TBL_ASNAD values(1,'usefzadeh.com');
 4 end loop;
 5 end;
 6 /
PL/SQL procedure successfully completed
SQL> select segment_name,bytes from user_segments where segment_name in ('LOB_ASNAD_DOC','TBL_ASNAD');
SEGMENT_NAME       BYTES
--------------------		 ----------
TBL_ASNAD        	8388608
LOB_ASNAD_DOC       65536

این محدودیت در نسخه 21c برابر 4000 بود و در نسخه 23c به 8000 افزایش یافته است. به ادعای اوراکل، با این قابلیت می توان در زمان عملیاتهایی نظیر Full table scan، Index range scan و DML کارایی بهتری داشت.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *