افزایش حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به 4096

تا قبل از اوراکل نسخه 23c، حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به عدد 1000 محدود بود:

ORA-01792: maximum number of columns in a table or view is 1000

در نسخه 23c هر جدول می تواند تا 4096 ستون داشته باشد البته برای استفاده از این قابلیت باید پارامتر max_columns را به extended تنظیم کرد:

Connected to Oracle Database 23c Free, Release 23.0.0.0.0 
SQL> create table tb (c1 number(10));
Table created
SQL> alter system set max_columns=extended scope=spfile;
System altered
SQL> declare
 2 comm varchar2(100);
 3 begin
 4  for i in 2..4095 loop
 5   comm:='alter table tb add c'||''||i||' number';
 6   execute immediate comm;
 7  end loop;
 8 end;
 9 /
 PL/SQL procedure successfully completed
SQL> select count(*) from dba_tab_columns p where p.table_name='TB';
 COUNT(*)
----------
   4095

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *