نصب Oracle GoldenGate 21c با معماری Microservice

در این مستند قصد داریم به نحوه نصب Oracle GoldenGate 21c با معماری Microservice بپردازیم. قبل از نصب باید در نظر داشته باشیم که برای استفاده از نسخه مایکروسرویس گلدن گیت، می توانیم این نرم افزار را در سمت source و یا target نصب کنیم و نصب آن در هر دو طرف replication الزامی نیست همچنین source و یا target بودن سرور تاثیری در مراحل نصب نخواهد داشت.

قبل از نصب گلدن گیت، مسیری که قرار است نرم افزار در آن نصب شود را ایجاد می کنیم(OGG_HOME):

[oracle@target ~]$ mkdir /oracle/OGGMA21c

ابزار runInstaller را برای نصب نرم افزار اجرا می کنیم:

[oracle@target source]$ unzip 213000_fbo_ggs_Linux_x64_Oracle_services_shiphome.zip
[oracle@target ~]$ cd /source/fbo_ggs_Linux_x64_Oracle_services_shiphome/Disk1
[oracle@target Disk1]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...
Checking Temp space: must be greater than 120 MB.  Actual 70018 MB  Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.  Actual 1023 MB  Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.  Actual 16777216  Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2023-03-09_10-45-39AM. Please wait ...

بر خلاف نسخه های قبلی، در نسخه 21c نیازی به انتخاب نسخه دیتابیس در طول نصب golden gate وجود ندارد:

 

مسیر نصب نرم افزار گلدن گیت را در این مرحله مشخص می کنیم متغیر OGG_HOME باید به مسیری که در این مرحله اعلام می شود، تنظیم شود:

 

خلاصه ای از تنظیمات انجام شده را مشاهده می کنید:

 

نرم افزار در حال نصب است:

 

نرم افزار با موفقیت نصب شده است:

 

در ادامه برای ایجاد Service Manager و Deployment باید ابزار oggca.sh را اجرا کنیم. قبل از اجرای این ابزار، متغیرهای محیطی TNS_ADMIN و OGG_HOME را تنظیم می کنیم:

[oracle@target bin]$ export OGG_HOME=/oracle/OGGMA21c
[oracle@target bin]$ export TNS_ADMIN=/oracle21R7/base/homes/OraDB21Home1/network/admin
[oracle@target bin]$ cd /oracle/OGGMA21c/bin
[oracle@target bin]$ ./oggca.sh

 

در قدم اول از اجرای oggca باید مسیر نصب و پورت Service Manager را مشخص کنیم.

*در صورت انتخاب گزینه Register Service Manager as a system service/daemon سرویسی با نام OracleGoldenGate در سیستم عامل ایجاد خواهد شد.

[oracle@target ~]$ mkdir /oracle/OGGMA_SM

 

قصد داریم Deployment جدیدی ایجاد کنیم:

 

نام deployment را مشخص می کنیم:

 

مسیر Deployment home باید در این مرحله تنظیم شود:

[oracle@target ~]$ mkdir /oracle/OGGMA_DEP

 

متغیرهای محیطی مورد نیاز را می توان در این مرحله اضافه کرد:

 

برای کار با محیط وب و یا ابزار adminclient باید user و پسوردی که در این مرحله تنظیم می کنیم را بخاطر داشته باشیم.

 

امکان تنظیم SSL هم وجود دارد:

 

پورتهای Administration Service، Distribution Service و Receiver Service را تنظیم می کنیم:

 

نام Default Schema، که باید در دیتابیس ایجاد شود را در این مرحله مشخص می کنیم:

 

خلاصه ای از تنظیمات انجام شده را مشاهده می کنید:

 

Deployment در حال ایجاد است:

 

با اجرای اسکریپت registerServiceManager.sh توسط کاربر root، سرویس OracleGoldenGate در سیستم عامل ایجاد خواهد شد:

[root@target ~]# /oracle/OGGMA_SM/bin/registerServiceManager.sh
Copyright (c) 2017, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
----------------------------------------------------
   Oracle GoldenGate Install As Service Script
----------------------------------------------------
OGG_HOME=/oracle/OGGMA21c
OGG_CONF_HOME=/oracle/OGGMA_SM/etc/conf
OGG_VAR_HOME=/oracle/OGGMA_SM/var
OGG_USER=oracle
Running OracleGoldenGateInstall.sh...
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/OracleGoldenGate.service to /etc/systemd/system/OracleGol           denGate.service.
[oracle@target ~]$ systemctl status OracleGoldenGate
● OracleGoldenGate.service - Oracle GoldenGate Service Manager
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/OracleGoldenGate.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2023-03-09 12:12:51 +0330; 12min ago
 Main PID: 19687 (ServiceManager)
  CGroup: /system.slice/OracleGoldenGate.service
      └─19687 /oracle/OGGMA21c/bin/ServiceManager --inventory '/oracle/OGGMA_SM/etc/con

 

Deployment با موفقیت ایجاد شده است:

 

ابزار adminclient همانند ابزار ggsci امکان انجام کار با گلدن گیت را برای ما فراهم می کند. برخلاف ggsci، برای اتصال به adminclient باید نام کاری و پسورد deploymentای که ایجاد کرده ایم را داشته باشیم:

[oracle@target ~]$ adminclient
Oracle GoldenGate Administration Client for Oracle
Version 21.3.0.0.0 OGGCORE_21.3.0.0.0_PLATFORMS_210728.1047
Copyright (C) 1995, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Linux 7, x64, 64bit (optimized) on Jul 28 2021 12:32:46
Operating system character set identified as UTF-8.
OGG (not connected) 1> CONNECT http://192.168.1.30:5000 deployment DEP as admin password admin
OGG (http://192.168.1.30:5000 DEP) 2> info all
Program   Status   Group    Type       Lag at Chkpt Time Since Chkpt
ADMINSRVR  RUNNING
DISTSRVR  RUNNING
PMSRVR   DISABLED
RECVSRVR  RUNNING

دسترسی به این محیط به صورت web هم فراهم است:

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *