نکته ای در مورد بکاپ گیری از استندبای

همانطور که می دانید، در زمان بکاپ گیری با ابزار RMAN، می توان از physical standby به جای دیتابیس primary استفاده کرد تا از این جهت بار اضافه ای به primary تحمیل نشود.

با توجه به آنکه ساختار این دو محیط(primary و physical standby) مشابه هم هستند، بکاپ گیری در این دو محیط تفاوت چندانی ندارد(دیتافایلها در این دومحیط بلاک به بلاک با هم مطابقت دارند البته به شرط sync بودن استندبای)

و اندک تفاوت ایجاد شده، به open mode این دو دیتابیس برمی گردد و این تفاوت، حداقل در زمان بکاپ گیری از archive log خودش را نشان می دهد چرا که اوراکل در زمان بکاپ گیری از آرشیولاگ، log switchی را اجرا خواهد کرد و بدیهی است که این log switch در محیط physical standby قابل اجرا نخواهد بود.

دستور زیر در محیط physical standby اجرا شده است پیام RMAN-06820 در خروجی این دستور، گواهی بر نکات ذکر شده، می باشد.

rman target /
RMAN>  backup archivelog all  format '/bkp/%U';
Starting backup at 12-AUG-21
using target database control file instead of recovery catalog
'RMAN-06820: warning: failed to archive current log at primary database'
cannot connect to remote database
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1321 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=179829 RECID=83713 STAMP=1080395727
input archived log thread=1 sequence=179830 RECID=83714 STAMP=1080395729
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 12-AUG-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 12-AUG-21
piece handle=/bkp/iv06b2l4_1_1 tag=TAG20210812T140732 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 12-AUG-21

برای جلوگیری از این مسئله باید در هنگام اتصال به physical standby، پسورد کاربر sys را هم وارد کنیم که در این صورت، log switch در بانک اصلی انجام خواهد شد:

rman target sys/sys
RMAN> backup archivelog all  format '/bkp/%U';
Starting backup at 12-AUG-21
using target database control file instead of recovery catalog
'current log archived at primary database'
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=1321 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=179829 RECID=83713 STAMP=1080395727
input archived log thread=1 sequence=179830 RECID=83714 STAMP=1080395729
input archived log thread=1 sequence=179831 RECID=83715 STAMP=1080396540
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 12-AUG-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 12-AUG-21
piece handle=/bkp/j106b2nv_1_1 tag=TAG20210812T140903 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
Finished backup at 12-AUG-21

در alert log محیط primary اطلاعات این log switch قابل مشاهده است:

2021-08-12T14:13:40.047070+04:30
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG
2021-08-12T14:13:40.066804+04:30
Thread 1 advanced to log sequence 179832 (LGWR switch)
  Current log# 3 seq# 179832 mem# 0: /oradata/DBORG/onlinelog/o1_mf_3_j4675ghj_.log
  Current log# 3 seq# 179832 mem# 1: /fra/DBORG/onlinelog/o1_mf_3_j4675jwx_.log
2021-08-12T14:13:40.285117+04:30
TT02 (PID:27803): SRL selected for T-1.S-179832 for LAD:2
2021-08-12T14:13:40.508384+04:30
NET  (PID:39106): Archived Log entry 362234 added for T-1.S-179831 ID 0x46023b59 LAD:1

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *