ویژگی Expression based parameter value در اوراکل 21c

برای تعیین مقدار یک پارامتر در اوراکل 21c، می توانیم از متغیرهای محیطی و یا پارامتر دیگری که در دیتابیس تنظیم شده اند، استفاده کنیم. برای مثال، اگر تصمیم داریم 50 درصد از فضای sga را به buffer cache اختصاص دهیم(حداقل)، می توانیم از این قابلیت جدید اوراکل استفاده کنیم:

SQL> show parameter sga_target

NAME                                 TYPE        VALUE

———————————— ———– ——————————

sga_target                           big integer 3568M

SQL> alter system set db_cache_size=‘sga_target*50/100’;

System altered.

SQL> show parameter db_cache_size

NAME                                 TYPE        VALUE

———————————— ———– ——————————

db_cache_size                        big integer 1792M

همچنین در قسمت زیر مثالی را در مورد استفاده از متغیرها می بینید:

 [oracle@oLinux7 ~]$ mkdir /oracle21c/DATADATA

[oracle@oLinux7 ~]$ export DATADATA=/oracle21c/DATADATA

SQL> alter system set db_create_file_dest=’$DATADATA‘;

System altered.

SQL> create tablespace tttt;  

Tablespace created.

SQL> select name from v$datafile where name like ‘%DATADATA%’;

NAME

——————————————————————————–

/oracle21c/DATADATA/DB21C/datafile/o1_mf_tttt_lh6domx8_.dbf

SQL> show parameter db_create_file_dest

NAME                                 TYPE        VALUE

———————————— ———– ——————————

db_create_file_dest                  string      $DATADATA

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *