قابلیت Data Pump Checksum در اوراکل 21c

اوراکل در نسخه 21c این امکان را می دهد تا در هنگام گرفتن دامپ، checksumای در dump file قرار داده شود تا در هر زمان(به خصوص بعد از جابجایی)  بتوان اعتبار و صحت فایل دامپ را مورد بررسی قرار داد و با کمک این اطلاعات کنترلی از عدم خرابی dump fileها اطمینان حاصل کرد.

به این منظور، پارامتر CHECKSUM به لیست پارامترهای Data Pump اضافه شده و برای استفاده از این ویژگی باید در کنار دستور expdp پارامتر CHECKSUM را برابر با مقدار YES قرار داد:

[oracle@oLinux7 ~]$ expdp directory=drm dumpfile=Mali.dmp tables=usef.mali checksum=yes

Export: Release 21.0.0.0.0 – Production on Sat Sep 2 13:59:23 2023

Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 – Production

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/MARKER

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE

. . exported “USEF”.”MALI”                               37.65 MB  325951 rows

Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully loaded/unloaded

Generating checksums for dump file set

Dump file set for USEF.SYS_EXPORT_TABLE_01 is:

  /home/oracle/Mali.dmp

Job “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sat Sep 2 14:00:02 2023 elapsed 0 00:00:28

 

اگر به هر دلیلی تصمیم داریم درستی و صحت dump file را بررسی کنیم، باید از پارامتر VERIFY_ONLY در دستور impdp کمک بگیریم.

توجه: کپی ناقض یکی از عوامل خرابی dump file است.

[oracle@oLinux7 ~]$ impdp directory=drm dumpfile=Mali.dmp tables=usef.mali VERIFY_ONLY=YES

Import: Release 21.0.0.0.0 – Production on Sat Sep 2 14:09:02 2023

Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 – Production

Verifying dump file checksums

Master table “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″ successfully loaded/unloaded

dump file set is complete

verified checksum for dump file “/home/oracle/Mali.dmp”

dump file set is consistent

Job “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sat Sep 2 14:09:22 2023 elapsed 0 00:00:07

همچنین اگر فایل dump به هر دلیلی خراب شود، دستور فوق با خطای زیر مواجه خواهد شد:

[oracle@oLinux7 ~]$ dd of=/home/oracle/Mali.dmp bs=8192 conv=notrunc count=1 if=/dev/zero

1+0 records in

1+0 records out

8192 bytes (8.2 kB) copied, 0.000384782 s, 21.3 MB/s

[oracle@oLinux7 ~]$ impdp directory=drm dumpfile=Mali.dmp tables=usef.mali VERIFY_ONLY=YES

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 – Production

ORA-39001: invalid argument value

ORA-39000: bad dump file specification

ORA-39411: header checksum error in dump file “/home/oracle/Mali.dmp”

همانطور که مشاهده کردید، پارامتر VERIFY_ONLY مانع از import جدول شد اگر تصمیم داریم همزمان با برگرداندن دیتا، chucksum هم مورد بررسی قرار بگیرد، می توانیم از پارامتر VERIFY_CHECKSUM استفاده کنیم:

[oracle@oLinux7 ~]$ impdp directory=drm dumpfile=Mali2.dmp tables=usef.mali VERIFY_CHECKSUM=yes

Import: Release 21.0.0.0.0 – Production on Sat Sep 2 14:21:28 2023

Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 – Production

Verifying dump file checksums

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

. . imported “USEF”.”MALI”                               37.65 MB  325951 rows

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/MARKER

Job “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_02″ successfully completed at Sat Sep 2 14:25:09 2023 elapsed 0 00:00:39

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *