تست قسمتی از عملیات TTS بدون down time(اوراکل 19c)

برای انجام عملیات Transportable Tablespaces، باید در زمان اجرای دستور expdp و انتقال دیتافایلهای tablespace به سرور مقصد(و یا تهیه بکاپ از دیتافایلها)، tablespace را در حالت read only قرار داد(در دیتابیس مبدا) و اگر در حین اجرای دستور expdpء، tablespace در حالت read write(online) قرار داشته باشد، دستور با خطای زیر متوقف خواهد شد:

ORA-29335: tablespace ‘TBS01’ is not read only

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_01″ stopped due to fatal error at Wed Jan 20 10:32:48 2021 elapsed 0 00:00:14

بنابرین نمی توان قبل از شروع عملیات Transportable Tablespace، به صورت تستی عملیات Export را انجام داد تا محاسبه دقیقی را از مدت زمان اجرای دستور expdp بدست آورد و از خطاهای احتمالی در زمان اجرای این دستور مطلع شد و برای این مسئله، به ناچار باید در سطح tablespace برای مدت زمانی هر چند کوتاه down time داشته باشیم(تا قبل از اوراکل 19c).

از اوراکل 19c پارامتری با نام TTS_CLOSURE_CHECK به دستور expdp اضافه شد که امکان اجرای تستی عملیات فوق را بدون نیاز به قرار دادن tablespace در حالت read only، فراهم خواهد کرد. برای این کار باید پارامتر TTS_CLOSURE_CHECK را به مقدار TEST_MODE تنظیم کرد:

[oracle@oLinux7 ~]$ expdp directory=transportDIR transport_tablespaces=tbs01 dumpfile=tbs000000001.dmp tts_closure_check=TEST_MODE

Export: Release 19.0.0.0.0 – Production on Wed Jan 20 10:39:33 2021

Version 19.8.0.0.0

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/STATISTICS/MARKER

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/PLUGTS_BLK

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/POST_INSTANCE/PLUGTS_BLK

Processing object type TRANSPORTABLE_EXPORT/TABLE

Master table “SYS”.”SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_01 is:

  /home/oracle/transportDIR/tbs000000001.dmp

Dump file set is unusable. TEST_MODE requested.

******************************************************************************

Datafiles required for transportable tablespace TBS01:

  /19c/base/oradata/CDB19C/B89A3CA1A8055A1DE0530488200AA693/datafile/o1_mf_tbs01_j0jldsxy_.dbf

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_01″ successfully completed at Wed Jan 20 10:40:13 2021 elapsed 0 00:00:34

همانطور که می بینید، این کار در مدت زمان 34 ثانیه و بدون هرگونه خطا قابل انجام است. البته فایل dump ایجاد شده قابلیت import شدن ندارد و صرفا جهت تست ایجاد شده است:

 Dump file set is unusable. TEST_MODE requested

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *