آموزش PL/SQL قسمت پانزدهم – پکیج های DBMS در دیتابیس اوراکل

در دیتابیس اوراکل تعدادی پکیج به صورت BUILT-IN تعریف شده اند که به آنها پکیج های DBMS می گویند. این پکیج ها کاربردهای مختلفی دارند و می توان از آنها در زمان ساخت برنامه ها بهره برد.

چگونه پکیج های DBMS ایجاد می شوند؟

بعد از نصب نرم افزار اوراکل و در زمان ایجاد دیتابیس، پکیج های DBMS از طریق فایل اسکریپت catproc.sql ساخته می شوند. این فایل در مسیر زیر قرار دارد:

$ORACLE_HOME/rdbms/admin

این اسکریپت با فراخوانی اسکریپت های دیگر، پکیج های DBMS را ایجاد می کند. البته زمانی که از DBCA جهت ایجاد دیتابیس استفاده می شود به صورت اتوماتیک و ضمنی این اسکریپت ها اجرا می شوند.

توجه: مالک پکیج های DBMS کاربر SYS می باشد.

پکیج های DBMS

در جدول زیر تعدادی از پکیج های DBMS و کاربرد آنها را مشاهده می کنید.

پکیج DBMS_OUTPUT

با استفاده از پکیج DBMS_OUTPUT می توان خروجی بلاک های PL/SQL، زیربرنامه ها و TRIGGERها را مشاهده کرد.

مثال: نام تمام جدول های کاربر دیتابیس را نمایش دهید.

BEGIN

dbms_output.put_line (user || ‘ Tables in the database:’);

FOR t IN (SELECT table_name FROM user_tables)

LOOP

dbms_output.put_line(t.table_name);

END LOOP;

END;

/

زیربرنامه های پکیج DBMS_OUTPUT را در جدول زیر مشاهده می کنید:

مثال:

DECLARE

lines dbms_output.chararr;

num_lines number;

BEGIN

— enable the buffer with default size 20000

dbms_output.enable;

dbms_output.put_line(‘Hello Reader!’);

dbms_output.put_line(‘Hope you have enjoyed the tutorials!’);

dbms_output.put_line(‘Have a great time exploring pl/sql!’);

num_lines := 3;

dbms_output.get_lines(lines, num_lines);

FOR i IN 1..num_lines LOOP

dbms_output.put_line(lines(i));

END LOOP;

END;

/

خروجی:

Hello Reader!

Hope you have enjoyed the tutorials!

Have a great time exploring pl/sql!

PL/SQL procedure successfully completed.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *