آموزش PL/SQL قسمت دوازدهم TRIGGER در اوراکل PL/SQL

در این قسمت TRIGGER و روش استفاده از آن را توضیح می دهیم. TRIGGER یک بلاک برنامه ذخیره شده در دیتابیس اوراکل است که همزمان با رخدادهای خاص به صورت اتوماتیک اجرا (FIRE) می شود.

رخدادهایی که سبب اجرای یک TRIGGER می شوند عبارتند از:

1.رخداد دستورات DML

2.رخداد دستورات DDL

3.رخدادهای خاص در دیتابیس مانند LOGON، LOGOFF، STARTUP و SHUTDOWN

(بیشتر…)

نکاتی در مورد حذف ستون از جدول

زمانی  که دستور drop column را اجرا می کنیم، اوراکل باید تمامی بلاکهای جدول را به حافظه منتقل کرده و اطلاعات مربوط به ستون را از همه رکوردهای حاضر در بلاک حذف کند.

در کنار عملیات I/O و پردازش رکورد، جدول هم به صورت exclusive قفل خواهد شد و مضاف بر آن، حدف ستون منجر به ایجاد redo و undo هم می شود. در نتیجه حذف ستون از یک جدول حجیم می تواند کار بسیار پرهزینه و زمانبری باشد.مثال زیر را ببینید:

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت یازدهم – EXCEPTION و EXCEPTION-HANDLER در اوراکل PL/SQL

در این قسمت EXCEPTION و روش استفاده از EXCEPTION-HANDLER را توضیح می دهیم. منظور از EXCEPTION رخداد خطا در زمان اجرای برنامه است. برای مثال به دنبال اطلاعاتی هستیم که در دیتابیس وجود ندارند یا یک ورودی اشتباه به زیربرنامه ارسال می کنیم.

زبان PL/SQL با استفاده از بلاک EXCEPTION-HANDLER به برنامه نویس کمک می کند تا نوع EXCEPTION برنامه را متوجه شود و در زمان رخداد آنها دستورات مناسب را اجرا کند.

(بیشتر…)

اوراکل؛پستگرس – نمایش حجم جداول و دیتابیس بصورت Human-Readable

در سیستم عامل لینوکس به همراه دستوراتی که فضای مصرفی فایلها، دایرکتوریها و پارتیشنها را نمایش می دهند (نظیر df و du) می توان از سوییچ h برای نمایش خواناتر خروجی استفاده کرد که کلمه h مخفف عبارت Human-Readable می باشد.

مثال:

[oracle@host ~]$ df

Filesystem            1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on

/dev/sda3             543928992  169894132  346381740  33% /

tmpfs                 178257920     351512  177906408   1% /dev/shm

/dev/sda1                499656     144960     318000  32% /boot

 

[oracle@host ~]$ df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda3             519G  163G  331G  33% /

tmpfs                 170G  344M  170G   1% /dev/shm

/dev/sda1             488M  142M  311M  32% /boot

در محیط دیتابیس هم توابعی وجود دارند که بتوان از طریق آنها حجم مصرفی segmentها و دیتابیس را به صورت خوانا نمایش داد.

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت دهم – رکورد در اوراکل PL/SQL

در این قسمت رکورد (RECORD) در PL/SQL و روش استفاده از آن را توضیح می دهیم. رکورد یک ساختمان داده است که آیتم های متفاوت را کنار هم نگه می دارد. یعنی بر خلاف آرایه، این آیتم ها نوع داده متفاوت دارند. به همین جهت، هر سطر از جدول را یک رکورد می نامند زیرا معمولا سطرها از ستون های با نوع داده متفاوت تشکیل شده اند.

برای مثال می خواهیم اطلاعات کتاب های یک کتابخانه را بررسی کنیم. برای این کتاب ها مشخصات مختلف از جمله عنوان، نام نویسنده، موضوع کتاب و شماره کتاب وجود دارد. بنابراین برای آن ها یک رکورد با فیلدهای مورد نیاز تعریف می کنیم و اطلاعات مورد نظر را به شیوه بهتر دسته بندی کرده و نمایش می دهیم.

در PL/SQL می توان رکورد را به سه روش زیر تعریف کرد که در ادامه توضیح می دهیم.

(بیشتر…)

برقراری ارتباط بین دو دیتابیس بدون استفاده از DBlink

در محیط SQLcl می توان با کمک دستور bridge بین دو دیتابیس ارتباط برقرار کرد.

ابتدا فرمت کلی دستور bridge را مرور می کنیم:

BRIDGE <targetTableName> as “<jdbcURL>”(<sqlQuery>);

به عنوان مثال، با دستور زیر، جدولی را از دیتابیس db19c، در دیتابیس جاری ایجاد می کنیم:

SQL> tables
no rows selected

SQL> bridge tbl2 as “jdbc:oracle:thin:usef/a@192.168.1.20:1521/orcl”(select * from TBL1);

Created table tbl2 and inserted 9 row(s)

SQL> tables
TABLES                                                                         
———–
TBL2

علاوه بر دستور bridge دستور copy هم به عنوان یک دستور قدیمی برای برقراری ارتباط بین چند دیتابیس قابل استفاده است. البته این دستور علاوه بر محیط SQLcl، در محیط sqlplus قابل اجرا است:

SQL> copy from usef/a@192.168.1.20:1521/db1  to usef/a@192.168.1.22:1521/db2 create tbl7 using select * from tbl1; 

Array fetch/bind size is 15. (arraysize is 15)

Will commit when done. (copycommit is 0)

Maximum long size is 80. (long is 80)

Table TBL7 created.

   9 rows selected from usef@192.168.1.22:1521/db2.

   9 rows inserted into TBL7.

   9 rows committed into TBL7 at usef@192.168.1.20:1521/db1.

آشنایی با محیط SQLcl

ابزار SQLcl در سال 2014 توسط تیم Oracle SQLDeveloper ارائه شد، این ابزار مشابه sqlplus محیطی command lineی را برای DBA فراهم  می سازد با این تفاوت که قابلیت و راحتی های فراوانی را نسبت به sqlplus  به همراه دارد.

نمونه هایی از مزیتهای این ابزار را نسبت به sqlplus مشاهده می کنید:

1.برای استفاده از SQLcl نیازی به نصب اوراکل کلاینت نخواهیم داشت همچنین این ابزار نصب بسیار راحتی دارد.

2.دستورات کاربردی فراوانی توسط این ابزار ارائه شده اند نظیر HISTORY، DDL، CTAS، Spool To CSV و ….

3.کار کردن با خط فرمان در این محیط نسبت به sqlplus راحت تر است(به دلیل ویژگی هایی چون TAB COMPELETION ). همچنین خروجی پرس و جوها به شکل خواناتری نمایش داده می شوند.

4.SQLcl امکان اتصال بین دو دیتابیس را بدون استفاده از database link فراهم می کند.

و …

(بیشتر…)

انتقال خودکار Restore Point از primary به standby

تا قبل از نسخه 19c، ایجاد restore point در محیط primary، منجر به ایجاد آن در محیط standby نمی شد. در سناریوی زیر که در اوراکل نسخه 18cR3 اجرا شده است این مسئله را می بینید:

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

Version 18.3.0.0.0

–Primary

SQL> select * from v$restore_point;

no rows selected

–Standby

SQL> select * from v$restore_point;

no rows selected

–Primary

SQL> create restore point before_upg;

Restore point created.

SQL>  select NAME,SCN from v$restore_point;

NAME                   SCN

———-                 —————

BEFORE_UPG    870272395791

SQL> alter system switch logfile;

System altered.

–Standby

SQL> select NAME,SCN from v$restore_point;

no rows selected

(بیشتر…)

آموزش PL/SQL قسمت نهم – CURSOR در اوراکل PL/SQL

دیتابیس اوراکل برای هر دستور SQL یک فضای حافظه به نام CONTEXT AREA ایجاد می کند که اطلاعات پردازشی دستور در این محل ذخیره می شود.

CURSOR یک اشاره گر به CONTEXT AREA است و PL/SQL با استفاده از CURSOR این فضا را کنترل می کند و اطلاعات آن را نمایش می دهد. برای مثال با استفاده از CURSOR می توان تعداد کل سطرهای دستکاری شده توسط یک دستور DML را مشاهده نمود یا محتویات داده در هر سطر از یک QUERY را بدست آورد.

(بیشتر…)

مروری بر ویژگی های جدید DG Broker در اوراکل 19c

در این متن به ویژگی های جدید Data Guard Broker که در اوراکل نسخه 19c اضافه شده اند، خواهیم پرداخت.

Export و Import از پیکربندی DG Broker

در نسخه 19c می توان از فایل پیکربندی DG Broker دامپی را در قالب فایل متنی ایجاد کرد و در صورت نیاز، اقدام به بازسای فایل پیکربندی DG Broker کرد.

دستور زیر broker configuration را در فایل متنی mybrokerfile.txt قرار خواهد داد:

[oracle@RAC1 ~]$ dgmgrl sys/sys@tehran

DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 – Production on Thu Oct 22 13:15:42 2020

Version 19.6.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type “help” for information.

Connected to “orcl”

Connected as SYSDBA.

DGMGRL>  EXPORT CONFIGURATION TO ‘mybrokerfile.txt’;

Succeeded.

(بیشتر…)