مروری بر ویژگی های جدید DG Broker در اوراکل 19c

در این متن به ویژگی های جدید Data Guard Broker که در اوراکل نسخه 19c اضافه شده اند، خواهیم پرداخت.

Export و Import از پیکربندی DG Broker

در نسخه 19c می توان از فایل پیکربندی DG Broker دامپی را در قالب فایل متنی ایجاد کرد و در صورت نیاز، اقدام به بازسای فایل پیکربندی DG Broker کرد.

دستور زیر broker configuration را در فایل متنی mybrokerfile.txt قرار خواهد داد:

[oracle@RAC1 ~]$ dgmgrl sys/sys@tehran

DGMGRL for Linux: Release 19.0.0.0.0 – Production on Thu Oct 22 13:15:42 2020

Version 19.6.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type “help” for information.

Connected to “orcl”

Connected as SYSDBA.

DGMGRL>  EXPORT CONFIGURATION TO ‘mybrokerfile.txt’;

Succeeded.

این فایل در مسیر DIAG و در کنار فایل alert log ایجاد خواهد شد:

[oracle@RAC1 ~]$ cd /oracle19c/base/diag/rdbms/orcl/orcl1/trace/

[oracle@RAC1 trace]$ ls -l mybrokerfile*

-rw-r–r– 1 oracle asmadmin 5000 Oct 22 13:17 mybrokerfile.txt

بخشی از محتویات این فایل را در قسمت زیر می بینید:

[oracle@RAC1 trace]$ less mybrokerfile.txt

<DRC Version=”19.6.0.0.0″ CurrentPath=”True” Name=”cfg”>

  <DefaultState>ONLINE</DefaultState>

  <DRC_UNIQUE_ID>1271620094</DRC_UNIQUE_ID>

  <OVERALL_PROTECTION_MODE>3</OVERALL_PROTECTION_MODE>

  <FastStartFailoverOBID1>93579906</FastStartFailoverOBID1>

  <FastStartFailoverOBID2>93579907</FastStartFailoverOBID2>

  <FastStartFailoverOBID3>93579908</FastStartFailoverOBID3>

  <Configuration_Name>cfg</Configuration_Name>

  <FastStartFailoverMode>0</FastStartFailoverMode>

  <Member MemberID=”1″ CurrentPath=”True” Enabled=”True” MultiInstanced=”True” Name=”orcl”>

    <DefaultState>PRIMARY</DefaultState>

    <IntendedState>PRIMARY</IntendedState>

    <StandbyType>PhysicalStandby</StandbyType>

    <DGConnectIdentifier>tehran</DGConnectIdentifier>

    <DbDomain/>

    <ResourceType>Database</ResourceType>

    <Instance InstanceID=”1″ CurrentPath=”True” Enabled=”True” MultiInstanced=”True” DefaultWriteOnce=”True” Name=”orcl1″>

      <PlannedState/>

      <HostName Default=”True”>RAC1</HostName>

قصد داریم configuration فعلی را حذف کرده و با کمک فایل mybrokerfile.txt برگردانیم:

DGMGRL> show configuration;

Configuration – cfg

  Protection Mode: MaxPerformance

  Members:

  orcl  – Primary database

    karaj – Physical standby database

Fast-Start Failover:  Disabled

Configuration Status:

SUCCESS   (status updated 0 seconds ago)

DGMGRL> remove configuration;

Removed configuration

[oracle@RAC1 ~]$ dgmgrl sys/sys@tehran

DGMGRL> IMPORT CONFIGURATION FROM ‘mybrokerfile.txt’;

Succeeded. Run ENABLE CONFIGURATION to enable the imported configuration.

DGMGRL> show configuration;

Configuration – cfg

  Protection Mode: MaxPerformance

  Members:

  orcl  – Primary database

    karaj – Physical standby database

Fast-Start Failover:  Disabled

Configuration Status:

DISABLED

DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;

Enabled.

همانظور که می بینید، توانستیم با کمک دستور import مجددا پیکربندی DG Broker را بازیابی کنیم.

 

تنظیم پارامترهای دیتابیس در محیط DGMGRL

به عنوان یک تغییر جزئی، در نسخه 19c می توان همه پارامترهای موجود در دیتابیس را با دستورات موجود در محیط data guard broker تنظیم کرد.

تغییر مقدار پارامتر open_cursors به 951:

SQL>  select VALUE from v$parameter where NAME=’open_cursors’;

500

DGMGRL>  EDIT DATABASE orcl SET PARAMETER open_cursors=951 ‘scope=both’;

Parameter “open_cursors” updated

SQL> select VALUE from v$parameter where NAME=’open_cursors’;

951

همچنین در این محیط امکان حذف پارامتر تنظیم شده در spfile و برگرداندن مقدار این پارامتر به مقدار پیش فرض هم وجود دارد:

DGMGRL> EDIT DATABASE orcl RESET PARAMETER open_cursors;

Parameter “open_cursors” reset

SQL> startup force;

SQL> select VALUE from v$parameter where NAME=’open_cursors’;

50

 

تغییر انلاین Fast-Start Failover Target

زمانی که چندین standby را برای primary پیکربندی کرده باشیم، می توانیم یکی از انها را به عنوان  Fast-Start Failover Target مشخص کنیم.

تا قبل از اوراکل نسخه 19c، برای تغییر Fast-Start Failover Target از یک استندبای به دیگری، باید موقتا Fast-Start Failover را غیرفعال و پس از اعمال تنظیمات آن را فعال کرد در صورتی که این کار در اوراکل 19c به صورت داینامیک قابل انجام است:

DGMGRL> SET FAST_START FAILOVER TARGET TO karaj;

Waiting for Fast-Start Failover target to change to “karaj”…

Succeeded.

 

پیکربندی Fast-Start Failover در حالت Observe-only

در صورتی که قصد داریم بدون هرگونه اثرگذاری در محیط فعلی، ویژگی fast-start failover را به صورت تستی فعال کنیم، Observe-only Mode می تواند به ما کمک کند. نحوه فعال کردن fast-start failover در حالت Observe-only را در قسمت زیر می بینید:

DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER OBSERVE ONLY;

Enabled in Observe-Only Mode.

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *