اوراکل 19c- ارتقا Grid Infrastructure در حالت Dry-Run

ارتقا نسخه Grid Infrastructure به نسخه بالاتر ممکن است به دلیل فراهم نبودن پیش نیازهای لازم، با خطا مواجه شود از این رو اوراکل در نسخه 19c قابلیت جدیدی را در این زمینه ارائه کرد که با کمک آن می توان قبل از ارتقای نسخه Grid Infrastructure، عملیات ارتقا را به صورت Dry-Run اجرا کرد تا قبل از انجام عملیات ارتقا، خطاهای احتمالی را شناسایی و برطرف شود.

در ادامه نحوه انجام این کار را مشاهده می کنید.

[grid@RAC1 ~]$ cd /grid19c/home/

[grid@RAC1 home]$ ./gridSetup.sh -dryRunForUpgrade

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

 

 

 

 

 

 

 

در پایان اسکریپت  rootupgrade.sh را صرفا در نود local و از طریق کاربر root اجرا می کنیم:

[root@RAC1 ~]# /grid19c/home/rootupgrade.sh

Performing root user operation.

The following environment variables are set as:

    ORACLE_OWNER= grid

    ORACLE_HOME=  /grid19c/home

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:

The contents of “dbhome” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “oraenv” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “coraenv” have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by

Database Configuration Assistant when a database is created

Finished running generic part of root script.

Now product-specific root actions will be performed.

Relinking oracle with rac_on option

Performing Dry run of the Grid Infrastructure upgrade.

Using configuration parameter file: /grid19c/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/rootcrs_rac1_2020-09-08_02-20-47PM.log

2020/09/08 14:21:12 CLSRSC-464: Starting retrieval of the cluster configuration data

2020/09/08 14:21:23 CLSRSC-729: Checking whether CRS entities are ready for upgrade, cluster upgrade will not be attempted now. This operation may take a few minutes.

2020/09/08 14:23:19 CLSRSC-693: CRS entities validation completed successfully.

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *