پارامتر dml_lock_timeout در بسته DBMS_REDEFINITION(اوراکل 12c)

همانطور که می دانید، در زمان  اجرای پروسیجر FINISH_REDEF_TABLE، باید برای مدت زمان کوتاهی جدول به صورت exclusive قفل شود تا اجرای پروسیجر با موفقیت خاتمه یابد در غیر این صورت، اجرای این پروسیجر تا اتمام تراکنشهایی دیگری که بر روی جدول در حال اجرا هستند، متوقف و در حالت انتطار باقی خواهد ماند:

SQL> EXEC DBMS_REDEFINITION.can_redef_table(‘USEF’, ‘MYTBL’);

PL/SQL procedure successfully completed

SQL> EXEC DBMS_REDEFINITION.start_redef_table(‘USEF’, ‘MYTBL’, ‘MYTBL_TEMP’);

PL/SQL procedure successfully completed

SQL> EXEC DBMS_REDEFINITION.sync_interim_table(‘USEF’, ‘MYTBL’, ‘MYTBL_TEMP’);

PL/SQL procedure successfully completed

–session 1:

SQL> delete MYTBL where rownum<=1;

1 row deleted

–Session 2

SQL> EXEC DBMS_REDEFINITION.finish_redef_table(‘USEF’, ‘MYTBL’, ‘MYTBL_TEMP’);

Waiting…

همانطور که در قسمت فوق قابل مشاهده است، دستور finish_redef_table در حالت انتطار قرار گرفته است تا session شماره یک به کارش خاتمه دهد.

از اوراکل 12c می توان به این انتظار، محدودیت زمانی ای را اعمال کرد، این کار با کمک پارامتر dml_lock_timeout از پروسیجر finish_redef_table قابل انجام خواهد بود.

SQL> EXEC DBMS_REDEFINITION.finish_redef_table(‘USEF’, ‘MYTBL’, ‘MYTBL_TEMP’,dml_lock_timeout => 10);

ORA-42012: error occurred while completing the redefinition

ORA-42042: time out in acquiring DML lock during online redefinition

Elapsed: 00:00:11.11

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *