راه اندازی دیتاگارد با کمک dbca

شاید شنیده باشید که در اوراکل 12cR2، ایجاد دیتاگارد از طریق اجرای دستور dbca هم امکان پذیر است. در این متن، مختصرا به مزایا و چگونگی انجام آن خواهیم پرداخت.

دو مورد از مزایای اصلی استفاده از دستور dbca برای پیکربندی دیتاگارد، به شرح زیر می باشند:

1.ایجاد spfile و password file و فایل listener.ora به صورت خود کار

3.انجام duplicate و انتقال database fileها به محیط دیتاگارد بدون مداخله پشتیبان!

برای استفاده از این دستور، در زمان راه اندازی دیتاگارد، باید مشخصات بانک اصلی از قبیل ip، شماره پورت، db_name و پسورد کاربر sys را مشخص کرد همچنین باید مشخص کرد که دیتاگارد با چه sidای ایجاد شود.

در مثال زیر، تعدادی از پارامترها به همراه دستور dbca تنظیم شده اند که مشخصات مذکور را تعیین خواهند کرد:

[oracle@stb~]$ dbca-silent –createDuplicateDBprimaryDBConnectionString 10.32.136.2:1521/usefdb –gdbName usefdb –sid stb –sysPassword ramz_1234  –createAsStandbydbUniqueName stb

با اجرای این دستور، پیامهای زیر قابل مشاهده خواهند بود:

Prepare for db operation

22% complete

Listener config step

44% complete

Auxiliary instance creation

67% complete

RMAN duplicate

89% complete

Post duplicate database operations

100% complete

بعد از اجرای دستور dbca، خواهیم دید که پسورد فایل و پارامتر فایل در محیط دیتاگارد ایجاد شده اند:

[oracle@stb~]$ ll /class/18c/dbs

-rw-rw—-. 1 oracle oinstall 1544 Aug 28 12:22 hc_stb.dat

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 2400 Aug 28 12:21 initstb.ora

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 2400 Aug 28 12:20 initstb.ora20180828122113

-rw-r—–. 1 oracle oinstall   24 Aug 28 12:20 lkstb

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 2560 Aug 28 12:21 null

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 3584 Aug 28 12:20 orapwstb

-rw-r—–. 1 oracle oinstall 3584 Aug 28 12:22 spfilestb.ora

همچنین از طریق ابزار sqlplus، به محیط دیتاگارد لاگین می کنیم و وضیعت فعلی ان را مشاهده می کنیم:

SQL> select database_role from v$database;

DATABASE_ROLE

—————-

PHYSICAL STANDBY

مسیر دیتافایلها در دیتاگارد، به صورت پیش فرض، مشابه مسیر دیتافایلها در محیط primary می باشد:

SQL> select name from v$datafile;

NAME

——————————————————————————–

/class/base/oradata/USEFDB/system01.dbf

/class/base/oradata/USEFDB/sysaux01.dbf

/class/base/oradata/USEFDB/undotbs01.dbf

/class/base/oradata/USEFDB/users01.dbf

برای تغییر مسیر پیش فرض دیتافایلها، می توان از پارامتر initparams و یا datafiledestination استفاده کرد.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *