افزودن دیتافایل UNNAMED00nnn به data guard

در صورتی که پارامتر standby_file_management در محیط data guard به مقدار manual تنظیم شده باشد، با افزودن دیتافایل جدید در بانک اصلی(primary)، data guard با خطای ORA-01110 متوقف خواهد شد. برای رفع این خطا، می توان این دیتافایل را به صورت دستی در data guard ایجاد کرد. مثال زیر ببینید.

افزودن دیتافایل در primary:

 SQL> alter tablespace aud add datafile size 5m autoextend on;

Tablespace altered.

بعد از اجرای این دستور، خطای زیر رخ خواهد داد:

File #106 added to control file as ‘UNNAMED00106’ because

ORA-01274: cannot add datafile ‘+DATA/humdb/datafile/aud.13686.968688289’ – file could not be created

با یکی از دستورات زیر، می توان این مشکل را برطرف کرد:

SQL> alter database create datafile 106 as new;

Database altered.

OR

SQL> alter database create datafile 107 as ‘+DATA’;

Database altered.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *