افزایش ظرفیت نوع داده VARCHAR به 32767

در اوراکل 12c، با تنظیم پارامتر MAX_STRING_SIZE به مقدار EXTENDED، می توانیم ظرفیت نوع داده VARCHAR2 و NVARCHAR2 را از 4000 به 32767  افزایش دهیم.

مقدار دیگر این پارامتر STANDARD می باشد که اندازه این نوع از انواع داده ها را به مقدار آنها در نسخه های قبلی تنظیم خواهد کرد.

برای استفاده از این ویژگی جدید، باید دستورات زیر را اجرا کرد:

SQL>  startup upgrade

SQL>@?/rdbms/admin/utl32k.sql

DOC>   Perform a “SHUTDOWN ABORT”  and

DOC>   restart using UPGRADE.

no rows selected

DOC>   The following statement will cause an “ORA-01722: invalid number”

DOC>   error if the database does not have compatible >= 12.0.0

DOC>   Set compatible >= 12.0.0 and retry.

Package altered.

Package altered.

SQL> alter system set max_string_size=EXTENDED;

با این تنظیمات می توانیم ظرفیت نوع داده varchar2 را به مقدار 30000 هم تنظیم کنیم:

SQL>  create table tbl1(a varchar2(30000));

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *