پارامتر views_as_tables  در data pump

با این ویژگی، امکان گرفتن دامپ از خروجی یک ویو هم مهیا خواهد شد همچنین در زمان برگرداندن این ویو، جدولی در بانک مقصد ایجاد خواهد شد:

expdp usef/abc@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Export: Release 12.1.0.2.0 – Production on Sat Jul 2 10:41:26 2016

Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″:  usef/********@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Total estimation using BLOCKS method: 16 KB

. . exported “USEF”.”USEF_VIEW1″                         163.3 KB    5086 rows

Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully loaded/unloaded

Job “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sat Jul 2 10:41:38 2016 elapsed 0 00:00:11

برگرداندن ویو به صورت جدول در بانک مقصد:

impdp usef/abc@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Import: Release 12.1.0.2.0 – Production on Sun Jul 3 09:40:23 2016

Starting “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″:  usef/********@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

. . imported “USEF”.”USEF_VIEW1″                         163.3 KB    5086 rows

Job “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sun Jul 3 09:40:25 2016 elapsed 0 00:00:01

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *