READ ANY TABLE

مجوز select any table، علاوه بر امکان مشاهده اطلاعات جداول، قابلیتهای اضافه ای را هم به کاربران خواهد داد نظیر:

select * from .. for update;

مجوز جدیدی در اوراکل 12c ارائه شد که read any table نام دارد و می توان از آن به عنوان جایگزینی برای select any table استفاده کرد این مجوز، صرفا امکان مشاهده اطلاعات را به کاربران خواهد داد و قابلیتهای اضافه مربوط به مجوز select any table را ندارد.

مثال زیر را ببینید.

SQL> create user s identified by s;

 SQL> create user r identified by r;

SQL> grant select any table,create session to s;

SQL> grant read  any table,create session to r;

با ورود کاربر r به بانک، این کاربر نخواهد توانست به صورت select .. for update به جدول مورد نظرش دستیابی پیدا کند:

SQL> connect r/r

Connected.

SQL> select * from usef.us_tb for update;

ORA-01031: insufficient privileges

در صورتی که کاربر s، جدول را به صورت select .. for update مشاهده و lock می کند:

SQL> conn s/s

Connected.

SQL> select * from usef.us_tb for update;

         A

———-

         8

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *