EM Express در اوراکل 12c

EM DB Express ابزار گرافیکی ای است که می تواند برای مانیتورینگ بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد. این ابزار نسبت به ابزار گرافیکی Enterprise manager که در اوراکل ماقبل 12c موجود بود، قابلیتهای بسیار کمتری دارد به طوری که با وجود ابزارهای گرافیکی همانند Grid/Cloud  control شاید کمتر کسی به سراغ این ابزار برود.

در عوض، EM Express، سربار بسیار کمی را برای بانک اطلاعاتی ایجاد می کند و راه اندازی آن، بسیار ساده می باشد.

برای مشاهده پورت مورد استفاده EM Express، از دستور زیر استفاده می کنیم:

SQL> select dbms_xdb_config.gethttpsport()  port from dual;

      PORT

———-

      5502

اگر خروجی دستور بالا null باشد، می توانیم با دستور زیر پورتی را برای EM در نظر بگیریم:

SQL> exec dbms_xdb_config.sethttpsport (5502);

PL/SQL procedure successfully completed.

در نهایت هم با لینک زیر وارد محیط EM خواهیم شد:

https://host_name:5502/em

از دیگر شرایط استفاده از EM، تنظیم پارامتر dispatchers می باشد:

SQL>  show parameter dispatchers

NAME                                 VALUE

—————-             ——————————

dispatchers  (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=usef2XDB)

همچنین listener باید رجیستر شده باشد که در این صورت در خروجی دستور lsnrctl status خطوط زیر هم قابل مشاهده خواهد بود:

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=localhost)(PORT=1521)))

(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=localhost)(PORT=5502))(Security=(my_wallet_directory=/u01/oracle/admin/usef2/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))

Instance “usef2”, status READY, has 1 handler(s) for this service…

Service “usef2XDB” has 1 instance(s).

  Instance “usef2”, status READY, has 1 handler(s) for this service…

The command completed successfully

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *