فیکس کردن plan بعضی از دستورات بعد از ارتقای دیتابیس

بعد از ارتقای دیتابیس به نسخه ای بالاتر، ممکن است زمان اجرای بعضی از پرس و جوها افزایش پیدا کند. این کندی می تواند به تغییراتی که در رفتار optimizer در هر نسخه از اوراکل ایجاد می شود، برگردد.

در جدول زیر اسامی تعدادی از قابلیتهایی که توسط optimizer در نسخه 11g و 12c قابل استفاده است را مشاهده می کنید:

در این متن به دنبال روشی هستیم که تغییر رفتار optimizer، در دو نسخه مختلف اوراکل را برای یک پرس و جوی مشخص نمایش داده و سپس با کمک قابلیت SQL Plan Management، پلن اجرایی ایجاد شده توسط optimizer، در یکی از این نسخه ها را برای پرس و جوی مورد نظر، فیکس کنیم.

(بیشتر…)

Upgrade/Downgrade to/from oracle 12c

ارتقا اوراکل 10g و 11g به 12c، به روشهای مختلفی قابل انجام است که هر کدام بسته به شرایطی ممکن است مطلوب تر باشند.این روشها به دو دسته (upgrade(In Place Upgrade و(migration(Out of place Upgrade قابل تقسیم اند.

منظور از upgrade، اصلاح data dictionary به طوری که با نسخه جدید اوراکل سازگار باشد ولی در روش migration، می توان تنها داده کاربری را به بانک جدید که دارای data dictionary نسخه جدید است، منتقل کرد که در این صورت ممکن است سیستم عامل، کارکترست، ساختار بانک اطلاعاتی و … هم تغییر کنند.

روشهای migration به دلیل آنکه با اطلاعات کاربر سروکار دارند، ممکن است مدت زمان زیادی را از dba بگیرد ولی downtime دیتابیس را به حداقل می رسانند.

(بیشتر…)