Upgrade/Downgrade to/from oracle 12c

ارتقا نسخه اوراکل به 12c، به روشهای مختلفی قابل انجام است که هر کدام بسته به شرایطی ممکن است مطلوب تر باشند و همه این روشها را می توان در دو دسته upgrade(In Place Upgrade) و migration(Out of place Upgrade) قرار داد به عبارتی دیگر می توان از روشهای upgrade و یا  migration برای این کار بهره گرفت منظور از upgrade، اصلاح data dictionary به طوری که با نسخه جدید اوراکل سازگار باشد ولی در روشهای migration، می توانیم data dictionary بانک فعلی را نادیده بگیریم و تنها داده کاربری را به بانک جدید که دارای data dictionary نسخه جدید است، منتقل کنیم و در این صورت ممکن است سیستم عامل، کارکترست، ساختار بانک اطلاعاتی و … هم تغییر کنند البته migration به دلیل اینکه با اطلاعات کاربر سروکار دارد، ممکن است مدت زمان زیادی را از dba بگیرد ولی در عوض ممکن است downtime بانک را به حداقل برساند(بطور مثال در زمان استفاده از goldengate).

(بیشتر…)