Upgrade/Downgrade to/from oracle 12c

ارتقا اوراکل 10g و 11g به 12c، به روشهای مختلفی قابل انجام است که هر کدام بسته به شرایطی ممکن است مطلوب تر باشند.این روشها به دو دسته (upgrade(In Place Upgrade و(migration(Out of place Upgrade قابل تقسیم اند.

منظور از upgrade، اصلاح data dictionary به طوری که با نسخه جدید اوراکل سازگار باشد ولی در روش migration، می توان تنها داده کاربری را به بانک جدید که دارای data dictionary نسخه جدید است، منتقل کرد که در این صورت ممکن است سیستم عامل، کارکترست، ساختار بانک اطلاعاتی و … هم تغییر کنند.

روشهای migration به دلیل آنکه با اطلاعات کاربر سروکار دارند، ممکن است مدت زمان زیادی را از dba بگیرد ولی downtime دیتابیس را به حداقل می رسانند.

(بیشتر…)