چهار روش برای تعیین نام توزیع و نسخه در لینوکس

روشهای مختلفی برای یافتن نسخه دقیق توزیع هایی چون RHEL/OEL/Fedora وجود دارد که در این متن، به چهار روش آن اشاره می کنیم.

روش اول: مشاهده محتوای فایلهای etc/*-release/ :

معمولا متناسب با هر توزیع لینوکس، فایلی در زیر پوشه etc/ وجود دارد که با نام ان توزیع شروع شده و با release- خاتمه می یابد(etc/[distro]-release/):

[root@ol7 ~]# ls -l /etc/*-release

-rw-r–r–. 1 root root  32 Aug  4  2017 /etc/oracle-release

-rw-r–r–. 1 root root 398 Aug  4  2017 /etc/os-release

-rw-r–r–. 1 root root  52 Aug  4  2017 /etc/redhat-release

lrwxrwxrwx. 1 root root  14 Sep 21  2017 /etc/system-release -> oracle-release

(بیشتر…)

ارتقا افلاین اوراکل لینوکس 7.4 به 7.5

همانطور که می دانید ارتقای افلاین اوراکل لینوکس(Oracle Linux) با کمک فایل ISO امکان پذیر است(البته به صورت درون نسخه ای). در ادامه شیوه ارتقای افلاین اوراکل لینوکس 7.4 را به نسخه 7.5 مشاهده خواهید کرد.

(بیشتر…)

اجرای دستورات مدیریتی توسط کاربران عادی

همانطور که می دانید، کاربران عادی سیستم، مجوز اجرای بسیاری از دستورات مدیریتی را ندارند برای مثال، یک کاربر عادی، به صورت پیش فرض نمی تواند کاربر دیگری را ایجاد کند و یا کاربران دیگر را حذف نماید. برای اهدای مجوزهایی از این دست به یک کاربر عادی، می توان از فایل /etc/sudoers و دستور sudo کمک گرفت.

(بیشتر…)

افزایش فضای root با کمک LVM

در صورتی که فضای جاری root (که با ساختار lvm ایجاد شده است)، به لحاظ ظرفیت برای ادامه کار سیستم مناسب نباشد، می توان با کمک LVM این فضا را افزایش داد.

در ادامه این متن، مراحل افزایش فضای root را با کمک ویژگی lvm مشاهده خواهید کرد.

(بیشتر…)

اتصال به لینوکس از طریق remote desktop

برای اتصال از راه دور و گرافیکی به سیستم عامل لینوکس، می توان از برنامه های مختلفی استفاده کرد یکی از این برنامه ها، remote desktop می باشد که معمولا برای اتصال از راه دور به محیط ویندوز استفاده می شود.

(بیشتر…)

نگهداشت LogFileهای اوراکل با کمک سرویس Logrotate

در هنگام استفاده از بانک اطلاعاتی اوراکل باید مراقب رشد یکباره لاگ فایلهایی چون alert log، listener log و … بود.

از جمله دلایلی که سبب رشد یکباره این فایلها می شود، می توان به تکرار مکرر خطاها در این محیط اشاره کرد این خطاها ممکن است تا حدی بر روی این LogFileها اثرگذار باشند که سبب پرشدن فضای سیستم شده و در نهایت مانع از ادامه سرویس دهی بانک شوند. البته حتی اگر این رشد سریع، مانع از توقف سرویس نشود، حداقل رجوع(مشاهده و جستجو) به LogFileها را بسیار کند خواهد کرد پس لاجرم باید به فکر راهکاری بود تا از رخ دادن احتمالی این مسئله جلوگیری کرد.

(بیشتر…)

دستور journalctl

در RHEL 7 همراه با systemd سرویسی به نام Journald ارائه شد که در کنار rsyslogd، وظیفه مدیریت لاگها را بر عهده دارد. به طور دقیق تر، این سرویس با ایجاد فایلهای باینری، جمع اوری و ذخیره لاگهای تولید شده توسط کرنل، پروسسهای کاربران، سرویسها و … را بر عهده دارد.

(بیشتر…)