پارامتر remap_directory در دستور impdp

قبل از برگرداندن دامپ به صورت کامل(full=y)، باید مسیر دیتافایلها را ایجاد نمود در غیر این صورت، عملیات بازیابی در هنگام ایجاد tablespace با خطا متوقف خواهد شد:

ORA-39083: Object type TABLESPACE:”TBS2″ failed to create with error:
ORA-01119: error in creating database file ‘/db/oradata/datafile/tbs02.dbf’

(بیشتر…)

ایجاد و بروزرسانی pdb به صورت از راه دور

ایجاد یک pdb از pdb دیگر بصورت از راه دور(با کمک dblink) در اوراکل 12.1.0.2 قابل انجام است منتهی بروزرسانی این pdb)pdb کپی شده) بعد از ایجاد، در این نسخه امکان پذیر نخواهد بود و همچنین، pdb مبدا در زمان انجام کپی، باید در حالت read only قرار داشته باشد.

در اوراکل 12cR2، علاوه بر قابلیت کپی از راه دور یک pdb ان هم به صورت کاملا انلاین(pdb مبدا می تواند در حالت سرویس دهی قرار داشته باشد)، قابلیت بروزرسانی هم ارائه شد به طور کلی، در این نسخه می توان یک pdb را به سه روش زیر از بانک اطلاعاتی دیگر کپی و در مورد شیوه بروزرسانی ان اعمال نظر کرد:
(بیشتر…)

ثابت نگه داشتن مقدار sysdate

گاهی ممکن است برای انجام دادن تستی در اوراکل، نیاز باشد تا برای مدتی تابع sysdate مقدار ثابتی را برگرداند برای این منظور می توان از پارامتر fixed_date استفاده کرد.
این پارامتر که مقدار پیش فرض ان برابر با none می باشد، با فرمتی که برای پارامتر NLS_DATE_FORMAT تعیین شده است، مقدار می گیرد.

(بیشتر…)

اجرای exp/expdp در محیط data guard

برای تهیه دامپ در محیط data guard، می توان از ابزار Exp بصورت مستقیم و از ابزار Expdp به صورت غیرمستقیم(با کمک database link) استفاده کرد همچنین با تبدیل data guard به snapshot standby، هم می توان مجددا از ابزار Expdp به صورت مستقیم بهره گرفت.

در ادامه به بررسی این سه روش خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

افزایش فضای root با کمک LVM

در صورتی که فضای جاری root (که با ساختار lvm ایجاد شده است)، به لحاظ ظرفیت برای ادامه کار سیستم مناسب نباشد، می توان با کمک LVM این فضا را افزایش داد.

در ادامه این متن، مراحل افزایش فضای root را با کمک ویژگی lvm مشاهده خواهید کرد.

(بیشتر…)

افزودن دیتافایل UNNAMED00nnn به data guard

در صورتی که پارامتر standby_file_management در محیط data guard به مقدار manual تنظیم شده باشد، با افزودن دیتافایل جدید در بانک اصلی(primary)، data guard با خطای ORA-01110 متوقف خواهد شد. برای رفع این خطا، می توان این دیتافایل را به صورت دستی در data guard ایجاد کرد. مثال زیر ببینید.

(بیشتر…)