انواع Checkpoint

همانطور که می دانید با رخ دادن checkpoint در اوراکل، dirty bufferهای موجود در بافرکش توسط پروسس DBWR از حافظه به دیسک نوشته خواهند شد و همچنین هدر دیتافایل و کنترل فایل توسط پروسس CKPT بروز خواهد شد. به عبارتی دیگر، در زمان checkpoint دو اتفاق زیر و یا یکی از این دو رخ خواهد داد:

(بیشتر…)

Transparent Data Encryption

در نوشتاری که چندی قبل برای مبحث database vault ارائه شد، چگونگی جلوگیری از دسترسی و یا اصلاح اطلاعات خاص توسط مدیران بانکهای اطلاعاتی و یا افرادی که در سطوح بالایی به بانک اطلاعاتی دسترسی دارند، مورد بررسی قرار گرفته شد همانطور که در ان نوشتار امد، database vault تنها برای کنترل دسترسی در سطح بانک اطلاعاتی کارامد می باشد و برای جلوگیری از دسترسی غیر ایمن به اطلاعات در لایه سیستم عامل، باید از روشهای دیگری چون TDE استفاده کرد که در این نوشتار به این مهم خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

FLEX ASM

با نصب کلاستر به صورت standard ASM(روش رایج در نسخه 11g)، هر نود شامل یک ASM instance و یک db instance خواهد بود که با افتادن ASM instance در یک نود، db instance موجود در ان نود هم به خطا برخواهد خورد و امکان استفاده از ASM instanceهای دیگر برای این db instance ممکن نخواهد بود به عبارت دیگر، هر db instance تنها به ASM instance موجود در سرورش متکی می باشد. در اوراکل 12c ویژگی ای ارائه شد که می تواند این نقصان را برطرف کند، این ویژگی FLEX ASM نام دارد و می توان به کمک ان، همه نودهای موجود در فضای کلاستر را تنها به اعتبار یک ASM instance سرپا نگه داشت البته این ویژگی مزیتهای دیگری هم به همراه دارد که به تعدادی از انها در این نوشتار خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

(Asm Utility(AMDU,KFED,KFOD

همانطور که می دانید، در هر asm disk علاوه بر داده های بانک اطلاعاتی، نوع دیگری از داده هم ذخیره می شود که فراداده مربوط به ان دیسک می باشد و این نوع از داده ها معمولا در قسمت ابتدایی دیسک و به عبارتی در بلاک صفر ذخیره می شوند و کپی ای از ان هم در بلاک 510 برای مسائل امنیتی ذخیره می شود(2088960 bytes / 4096 = 510) البته قسمتی از فراداده داده ذخیره شده در این بلاکها، مربوط به خود دیسک نمی باشد بلکه اطلاعاتی در مورد دیسک گروهی هست که دیسک عضو ان می باشد.

(بیشتر…)

ارسال فایل بین asm و non-asm

همانطور که می دانید برای مدیریت فایلهای موجود در محیط asm نمی توان از دستورات سیستم عاملی استفاده کرد(البته در محیط acfs که بر روی asm پیاده می شود، این نقصان برطرف شده است) برای مثال نمی توان با دستوراتی چون cp ،mv و… در سطح لینوکس، بر روی فایلهای موجود در فضای asm اعمال مدیریت کرد. در صورتی که ممکن است برای یک مدیر بانک اطلاعاتی، انجام چنین کاری بسیار ضروری باشد(انتقال فایل به محیط بیرون، اصلاح و ….). روشهای دیگری در این زمینه وجود دارند که انجام این عملیات ها را ممکن می کنند.

(بیشتر…)

آشنایی و مدیریت JOBها

برای زمانبندی و اجرای خودکار عملیات مربوط به بانک اطلاعاتی، می توان از job استفاده کرد. jobها هم در سطح سیستم عامل و هم در سطح بانک اطلاعاتی قابل تعریف می باشند که در این مقاله سعی شده تا روشهای رایج زمانبندی برای یک مدیر بانک اطلاعاتی به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرد.

(بیشتر…)

همروندی در اوراکل

در دنیای واقعی کارهای بسیاری وجود دارند که اساسا امکان انجام آنها به صورت سریالی به سختی قابل انجام است و به ناچار نیاز است که این کارها به صورت موازی و همروند اجرا شوند به صورت مثال، فرض کنید نیاز است تا در کشوری همانند چین، سرشماری به صورت دستی انجام بگیرد انجام این عمل توسط یک فرد شاید مضحک و غیرعملی بنظر برسد و ممکن است فرد تا پایان سرشماری، از دنیا برود!!! به همین دلیل نیاز است تا سازمانی برای انجام این کار ایجاد شود و نیروهایی را به استخدام خود در بیاورد تا بتواند با تقسیم کار بین آنها، این عمل را با سرعت بیشتری به انجام برساند.

(بیشتر…)