cascaded standby

در صورتی که قصد داشته باشیم برای یک بانک اطلاعاتی چند استندبای داشته باشیم ولی از طرفی با محدودیتهایی همانند شبکه روبرو باشیم، می توانیم از ویژگی cascaded standby استفاده کنیم یعنی از استندبای موجود یک استندبای جدید ایجاد کنیم به طوری که استندبای جدید هیچ ارتباط مستقیمی با بانک اصلی نداشته باشد و همه اطلاعات از استندبای اول به آن منتقل می شود. برای انجام این کار، می توانیم از active duplicate استندبای اول بهره مند شویم.

(بیشتر…)

رفع گپ از استندبای با rman

فرض کنید یک بانک اطلاعاتی با چندین ترابایت data تنها یک آرشیوی که در استندبای اعمال نشده را از دست داده است در این حالت، راه اندازی دوباره استندبای به دلیل محدویتهایی مثل شبکه، ممکن است کاری بسیار پر مشقت باشد برای جلوگیری از این کار(راه اندازی مجدد)، می توان با دانستن scn جاری استندبای، از بانک اصلی به صورت incremental بکاپ گرفت و gap ایجاد شده بین بانک اصلی و استندبای را رفع کرد.

(بیشتر…)