آشنایی با Data Pump

نویسنده مطلب: مهندس ناصر کچویی

اوراکل با ارائه نسخه 10g، تکنولوژی قدرتمندی به نام Data Pump را ارائه کرد با استفاده از این تکنولوژی می توان حجم زیادی از اطلاعات را از دیتابیس استخراج کرد یا از یک بانک به بانک دیگر منتقل نمود.

Data Pump از نظر عملکرد همانند ابزارهای exp/imp قدیمی است ، ولی از نظر روش انجام کار، متفاوت است. exp/imp سنتی مبتنی بر کلاینت هستند در حالی که Data Pump کاملا مبتنی بر سرور پیاده سازی شده است.

(بیشتر…)

استاپ و استارت دیتابیس اوراکل(startup – shutdown)

استارت دیتابیس، با اتصال به محیط sqlplus و اجرای دستور startup قابل انجام است:

 [oracle@ol7 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Mon Apr 29 11:16:58 2019

Version 19.2.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1728050040 bytes

Fixed Size                  8897400 bytes

Variable Size            1308622848 bytes

Database Buffers          402653184 bytes

Redo Buffers                7876608 bytes

Database mounted.

Database opened.

SQL>

(بیشتر…)

آموزش نصب و راه‌اندازی بانک‌اطلاعاتی اوراکل 19c

قبل از نصب اوراکل نسخه 19c، باید مقدمات نصب را در محیط سیستم عامل فراهم کنیم با طی هفت مرحله زیر، این کار را در محیط اوراکل لینوکس نسخه 7.6 انجام خواهیم داد.

(بیشتر…)

انواع داده در اوراکل (Oracle Data Types)

نویسنده مطلب: مهندس سعید صناعتی

همانطور که می دانیم در مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای برای ذخیره و دسته بندی اطلاعات ( داده ها ) ، جداولی وجود دارد که در آن ، داده ها در سطر ها و ستونی هایی که متناظر با هم هستند قرار می گیرند . هر سطر از یک جدول ، بیانگر یک رکورد منحصر به فرد ، و همچنین ستون های آن جدول ، مشخصه ها و ویژگیهایی برای آن رکوردها می باشند . که توسط این ستون ها می توان اطلاعات بیشتری در مورد هر یک از سطرها ( رکوردها ) کسب کرد.

(بیشتر…)

آشنایی با SQL*Loader همراه با چند مثال

قصد داریم اطلاعات زیر را در جدولی از بانک درج کنیم:

1,vahid,usefzadeh,oracle database

2,reza,hosseini,sqlserver database

3,nima,alavi,mysql database

برای درج این اطلاعات، روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها، استفاده از ابزار SQL*Loader می باشد. در این متن به بررسی این ابزار خواهیم پرداخت. شکل زیر، ساختار کلی SQL*Loader را نشان می دهد:

(بیشتر…)