FLEX ASM

با نصب کلاستر به صورت standard ASM(روش رایج در نسخه 11g)، هر نود شامل یک ASM instance و یک db instance خواهد بود که با افتادن ASM instance در یک نود، db instance موجود در ان نود هم به خطا برخواهد خورد و امکان استفاده از ASM instanceهای دیگر برای این db instance ممکن نخواهد بود به عبارت دیگر، هر db instance تنها به ASM instance موجود در سرورش متکی می باشد. در اوراکل 12c ویژگی ای ارائه شد که می تواند این نقصان را برطرف کند، این ویژگی FLEX ASM نام دارد و می توان به کمک ان، همه نودهای موجود در فضای کلاستر را تنها به اعتبار یک ASM instance سرپا نگه داشت البته این ویژگی مزیتهای دیگری هم به همراه دارد که به تعدادی از انها در این نوشتار خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

(Asm Utility(AMDU,KFED,KFOD

همانطور که می دانید، در هر asm disk علاوه بر داده های بانک اطلاعاتی، نوع دیگری از داده هم ذخیره می شود که فراداده مربوط به ان دیسک می باشد و این نوع از داده ها معمولا در قسمت ابتدایی دیسک و به عبارتی در بلاک صفر ذخیره می شوند و کپی ای از ان هم در بلاک 510 برای مسائل امنیتی ذخیره می شود(2088960 bytes / 4096 = 510) البته قسمتی از فراداده داده ذخیره شده در این بلاکها، مربوط به خود دیسک نمی باشد بلکه اطلاعاتی در مورد دیسک گروهی هست که دیسک عضو ان می باشد.

(بیشتر…)

ارسال فایل بین ASM و non-ASM

همانطور که می دانید برای مدیریت فایلهای موجود در محیط asm، نمی توان از دستورات سیستم عاملی استفاده کرد(البته در محیط acfs که بر روی asm پیاده می شود، این نقصان برطرف شده است).

برای مثال نمی توان با دستوراتی چون cp ،mv و… در سطح لینوکس، بر روی فایلهای موجود در فضای asm اعمال مدیریت کرد در صورتی که ممکن است برای یک مدیر بانک اطلاعاتی، انجام چنین کاری بسیار ضروری باشد(انتقال فایل به محیط بیرون، اصلاح و ….).

یکی از این عملیاتهای پرکاربرد، انتقال فایل بین دو محیط سیستم عامل و asm می باشد که در ادامه با ارائه سه روش، به شیوه انجام آن خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

آشنایی و مدیریت JOBها

برای زمانبندی و اجرای خودکار عملیات مربوط به بانک اطلاعاتی، می توان از job استفاده کرد. jobها هم در سطح سیستم عامل و هم در سطح بانک اطلاعاتی قابل تعریف می باشند که در این مقاله سعی شده تا روشهای رایج زمانبندی برای یک مدیر بانک اطلاعاتی به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرد.

(بیشتر…)

همروندی در اوراکل(Parallel Execution)

در دنیای واقعی کارهای بسیاری وجود دارند که اساسا امکان انجام آنها به صورت سریالی به سختی قابل انجام است و به ناچار نیاز است که این کارها به صورت موازی و همروند اجرا شوند به صورت مثال، فرض کنید نیاز است تا در کشوری همانند چین، سرشماری به صورت دستی انجام بگیرد انجام این عمل توسط یک فرد شاید مضحک و غیرعملی بنظر برسد و ممکن است فرد تا پایان سرشماری، از دنیا برود!!! به همین دلیل نیاز است تا سازمانی برای انجام این کار ایجاد شود و نیروهایی را به استخدام خود در بیاورد تا بتواند با تقسیم کار بین آنها، این عمل را با سرعت بیشتری به انجام برساند.

(بیشتر…)

Oracle Lock Management

زمانی که در یک بانک اطلاعاتی کاربران متعددی مشغول خواندن و نوشتن هستند، ممکن است دو کاربر به صورت همزمان قصد اصلاح یک شی را داشته باشند، و بطور بدیهی در صورت عدم کنترل این دسترسی، ممکن است داده ای از بین رفته و یا داده های ان شی ناسازگار شوند. برای مدیریت و کنترل این دسترسی همزمان، اوراکل از مکانیزمی به نام lock استفاده می کند.

(بیشتر…)

ایجاد و مدیریت job با کمک بسته DBMS_JOB

برای زمانبندی و اجرای خودکار عملیات در دیتابیس اوراکل، می توان از انواع job چه در سطح سیستم عامل و چه در سطح دیتابیس استفاده کرد.

برای انجام زمانبندی در سطح دیتابیس، دو بسته با نامهای dbms_job و dbms_scheduler موجود می باشند که بسته dbms_job از نسخه های قدیمی اوراکل ارائه شده و در نسخه های جدید هم کماکان مورد استفاده قرار می گیرد و بسته dbms_scheduler که در نسخه جدیدتر اوراکل عرضه شد، توانست تا حدود زیادی جایگزین مناسبی برای بسته dbms_job باشد.

دراین متن، قصد داریم به بسته dbms_job بپردازیم.

(بیشتر…)

پارامتر views_as_tables  در data pump

با این ویژگی، امکان گرفتن دامپ از خروجی یک ویو هم مهیا خواهد شد همچنین در زمان برگرداندن این ویو، جدولی در بانک مقصد ایجاد خواهد شد:

expdp usef/abc@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Export: Release 12.1.0.2.0 – Production on Sat Jul 2 10:41:26 2016

Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″:  usef/********@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Total estimation using BLOCKS method: 16 KB

. . exported “USEF”.”USEF_VIEW1″                         163.3 KB    5086 rows

Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully loaded/unloaded

Job “USEF”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sat Jul 2 10:41:38 2016 elapsed 0 00:00:11

برگرداندن ویو به صورت جدول در بانک مقصد:

impdp usef/abc@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

Import: Release 12.1.0.2.0 – Production on Sun Jul 3 09:40:23 2016

Starting “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″:  usef/********@pdb1 directory=usef dumpfile=test.dmp views_as_tables=usef_view1

. . imported “USEF”.”USEF_VIEW1″                         163.3 KB    5086 rows

Job “USEF”.”SYS_IMPORT_TABLE_01″ successfully completed at Sun Jul 3 09:40:25 2016 elapsed 0 00:00:01