FLEX ASM

با نصب کلاستر به صورت standard ASM(روش رایج در نسخه 11g)، هر نود شامل یک ASM instance و یک db instance خواهد بود که با افتادن ASM instance در یک نود، db instance موجود در ان نود هم به خطا برخواهد خورد و امکان استفاده از ASM instanceهای دیگر برای این db instance ممکن نخواهد بود به عبارت دیگر، هر db instance تنها به ASM instance موجود در سرورش متکی می باشد. در اوراکل 12c ویژگی ای ارائه شد که می تواند این نقصان را برطرف کند، این ویژگی FLEX ASM نام دارد و می توان به کمک ان، همه نودهای موجود در فضای کلاستر را تنها به اعتبار یک ASM instance سرپا نگه داشت البته این ویژگی مزیتهای دیگری هم به همراه دارد که به تعدادی از انها در این نوشتار خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

(Asm Utility(AMDU,KFED,KFOD

همانطور که می دانید، در هر asm disk علاوه بر داده های بانک اطلاعاتی، نوع دیگری از داده هم ذخیره می شود که فراداده مربوط به ان دیسک می باشد و این نوع از داده ها معمولا در قسمت ابتدایی دیسک و به عبارتی در بلاک صفر ذخیره می شوند و کپی ای از ان هم در بلاک 510 برای مسائل امنیتی ذخیره می شود(2088960 bytes / 4096 = 510) البته قسمتی از فراداده داده ذخیره شده در این بلاکها، مربوط به خود دیسک نمی باشد بلکه اطلاعاتی در مورد دیسک گروهی هست که دیسک عضو ان می باشد.

(بیشتر…)

ارسال فایل بین ASM و non-ASM

همانطور که می دانید برای مدیریت فایلهای موجود در محیط asm، نمی توان از دستورات سیستم عاملی استفاده کرد(البته در محیط acfs که بر روی asm پیاده می شود، این نقصان برطرف شده است).

برای مثال نمی توان با دستوراتی چون cp ،mv و… در سطح لینوکس، بر روی فایلهای موجود در فضای asm اعمال مدیریت کرد در صورتی که ممکن است برای یک مدیر بانک اطلاعاتی، انجام چنین کاری بسیار ضروری باشد(انتقال فایل به محیط بیرون، اصلاح و ….).

یکی از این عملیاتهای پرکاربرد، انتقال فایل بین دو محیط سیستم عامل و asm می باشد که در ادامه با ارائه سه روش، به شیوه انجام آن خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

آشنایی و مدیریت JOBها

برای زمانبندی و اجرای خودکار عملیات مربوط به بانک اطلاعاتی، می توان از job استفاده کرد. jobها هم در سطح سیستم عامل و هم در سطح بانک اطلاعاتی قابل تعریف می باشند که در این مقاله سعی شده تا روشهای رایج زمانبندی برای یک مدیر بانک اطلاعاتی به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرد.

(بیشتر…)

ویژگی های جدید SecureFile در 12c

1parallel DML: در نسخه 11g صرفا برای LOB segmentای که در جدول پارتیشن قرار دارد، امکان انجام عملیات parallel DML وجود دارد. در نسخه 12c، این امکان برای جداول پارتیشن بندی نشده هم به وجود آمد:

alter session force parallel dml;

insert into usef.sec_lob select * from usef.aks;

2پیش فرض شدن SecureFile برای ذخیره سازی LOB: در اوراکل 12c، مقدار پیش فرض پارامتر db_securefile برابر PREFERRED می باشد که سبب خواهد شد تا هر Lob segmentای که ایجاد می شود، به صورت SecureFile باشد.

3.زمانی که جدولی با استفاده از data pump به اوراکل 12c منتقل میشود ، lobsegment آن را می توان به صورت SecureFile ایجاد نمود:

TRANSFORM=LOB_STORAGE:SECUREFILE|BASICFILE|DEFAULT|NO_CHANGE

با تنظیم این پارامتر به SecureFile می توان به این هدف رسید:

impdp hr/hr DIRECTORY=dpdump_dir DUMPFILE=hr.dmp TRANSFORM=LOB_STORAGE:SECUREFILE