اوراکل 21c – اضافه شدن resource برای pdb در Grid Infrastracture

اوراکل 21c در محیط Grid Infrastructure، نوع جدیدی از Resource را تحت عنوان ora.pdb.type اضافه کرده است که از طریق آن می توان pdbها را مدیریت کرد. این نوع از Resourceها، به فرمت زیر نام گذاری می شوند:

ora.<DB Unique Name>.<PDB Name>.pdb

همانند دیگر Resourceهای موجود در محیط کلاستر و GI، می توان Resourceهای مربوط به PDB را از طریق ابزار srvctl کنترل و مدیریت کرد. مثلا می توان از طریق این ابزار، PDB را stop و یا start کرد:

[grid@RAC3 ~]$ srvctl start pdb -db db21c -pdb pdb1

[grid@RAC3 ~]$ srvctl status pdb -db db21c -pdb pdb1

Pluggable database PDB1 is enabled.

Pluggable database PDB1 of database db21c is running on nodes: rac2,rac3

[grid@RAC3 ~]$ srvctl stop pdb -db db21c -pdb pdb1

[grid@RAC3 ~]$ srvctl status pdb -db db21c -pdb pdb1

Pluggable database PDB1 is enabled.

Pluggable database PDB1 of database db21c is not running.

 [oracle@RAC2 ~]$ srvctl stop pdb -db db21c -pdb pdb1 -n rac3 -stopoption IMMEDIATE

(بیشتر…)

اجرای PDB relocation و PDB cloning به صورت از راه دور با کمک DBCA

قبلا در مقاله های جداگانه، مطالبی را در مورد قابلیتهای PDB relocation و PDB cloning ارائه کردیم در اوراکل 19c، انجام این عملیات از طریق دستور DBCA آن هم به صورت silent قابل انجام است که در این مقاله، به این قابلیت جدید خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

duplicate یک pdb در cdb دیگر – اوراکل 18c

در اوراکل 12c، اجرای دستور duplicate در سطح یک pdb امکان پذیر است منتها با این محدودیت که برای انجام duplicate، لازم است تا cdb جدیدی هم ایجاد شود در غیر این صورت، اجرای دستور با خطا مواجه خواهد شد:

(بیشتر…)

استفاده از Preplugin Backup در اوراکل 18c

از اوراکل 18c،با plug کردن یک pdb به cdb دیگر، امکان استفاده از بکاپهای قدیمی این pdb در cdb جدید امکان پذیر است. در ادامه با یک مثال، خواهیم دید که چگونه می توان از بکاپ pdb18c که ماقبل عملیات plug تهیه شده است، استفاده کرد و دیتافایلهای از دست رفته ای را بدون از دست دادن حتی رکوردی(چه قبل از plug و چه بعد از ان) برگرداند.

(بیشتر…)

PDB switchover در اوراکل 18c

شیوه بروزرسانی از راه دور pdb در اوراکل 12c قبلا مورد بررسی قرار گرفت(ایجاد و بروزرسانی pdb به صورت از راه دور) در اوراکل 18c قابلیت جدیدی در این زمینه ارائه شد که امکان تغییر نقش pdb مبدا و مقصد و به عبارت دیگر، switchover بین این pdbها را هموار می کند.

(بیشتر…)

قابلیت PLUGGABLE DATABASE در اوراکل 12cR1

فرض کنید نقش مدیریت مجموعه “نگهداشت دیتابیس” را در سازمانی برعهده دارید که در آن سازمان، دیتابیسهای متعددی با حجم بارکاری بسیار پایین وجود دارند با توجه به بارکاری کم این دیتابیسها، اگر به ازای هر دیتابیس از سرور و یا ماشین مجزایی استفاده کنید، با چالشهای احتمالی زیادی روبه رو خواهید شد چالشهایی از قبیل:

1.ممکن است نیاز شود تعداد dbaها را افزایش دهید.

2.با توجه به حجم پایین بارکاری دیتابیسها، احتمالا از همه منابع سرور استفاده نخواهد شد و در صورت عدم استفاده از virtualization، ممکن است منابع زیادی به هدر برود.

3.در صورتی که سیاست سازمان به راه اندازی دیتاگارد باشد، باید برای هرکدام از دیتابیسها، دیتاگارد جداگانه ای راه اندازی شود که در این صورت، نگهداری سرورها و دیتاگاردها نیاز به هزینه بالایی خواهد داشت.

4.برای گرفتن بکاپ روزانه از دیتابیسها، باید مستقلا از همه آنها بکاپ گرفت که این کار برای تعداد بالای دیتابیس می تواند پرهزینه باشد.

با این فرض که نسخه اوراکل استفاده شده در این سازمان برابر با 11g است، دو راهکار جایگزین دیگر هم برای نگهداری این دیتابیسها وجود دارد که در ادامه چالشهای هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

راهکار اول: تجمیع همه دیتابیسها در قالب یک دیتابیس و ایجاد اسکیمای مجزا برای هر دیتابیس. تعدادی از معایب و چالشهای این راهکار را در ادامه می بینید:

1.با اهدای مجوز و یا نقش سطح بالا یه یک کاربر، آن کاربر می تواند دیتای همه اسکیماها و یا به عبارتی دیگر همه سامانه ها را ببینید و یا تغییر دهد.

2.در صورتی که کاربری منابع زیادی را از سیستم بگیرد، روی سامانه های دیگر هم اثر منفی خواهد گذاشت.

3.این ساختار بسیار مستعد اختلاط می باشد و اگر روزی تصمیم به جدا کردن سامانه ای را گرفته اید، روشهای زمانبری را برای جدا کردن آن سامان در پیش خواهید داشت.

راهکار دوم: استفاده از چند instance و قرار دادن چند دیتابیس به صورت مجزا از هم در یک سرور. چالشهای این راهکار بسیار بدیهی است و مدیریت دیتابیسها در این محیط می تواند برای dba ایجاد چالش کند.

حال در اوراکل 12c، ویژگی جدیدی ارائه شد که نه تنها مشکلات مذکور را مرتفع می کند بلکه قابلیتهای جدیدی را هم به همراه دارد این ویژگی (pluggable database(PDB نام دارد.

(بیشتر…)