قابلیت Annotation در اوراکل 23ai

در نسخه های قبل از 23c، از طریق قابلیت comment می توانیم برای objectهایی نظیر table ، table column، materialized view، view کامنت و یا توضیحاتی را ثبت کنیم. comment گذاری با محدودیتهایی هم همراه است برای مثال امکان دسته بندی کامنتها وجود ندارد و به طور کلی همه توضیحات در یک متن طولانی ثبت خواهند شد.

در اوراکل 23c قابلیت Annotation که شباهتهای زیادی به قابلیت comment دارد، ارائه شد که بر اساس آن می توانیم برای objectهایی نظیر table, view, materialized view, index و column توضیحاتی را به صورت دسته بندی شده و بر اساس name و value ثبت کنیم.

 برای هر کدام از این objectها می توان تعداد زیادی Annotation_name و Annotation_value تعریف کرد و هر Annotation باید حداقل شامل یک Annotation_name باشد ولی الزامی به تعریف Annotation_value وجود ندارد.

*در نحوه نامگذاری Annotation_nameها محدودیتی وجود ندارد.

SQL> create table STD 
(
id number  annotations (DESCRIPTION1 'student ID',Description2 ‘coooode daneshjoiieee!!’),
name varchar2(20)  annotations(Description ‘Full Name for students’)
)
annotations (DESCRIPTION ‘Student Table’);
Table created

(بیشتر…)

Schema Privilege در اوراکل 23ai

تا قبل از اوراکل23cء، privilegeها به سه نوع object، system و administrative قابل تقسیم بودند و برای آنکه کاربری صرفا به اشیاء یک اسکیما دسترسی داشته باشد به ناچار می بایست از object privilegeها استفاده کرد که این محدودیت را قبلا در مستندی شرح داده ایم.

رجوع شود به : اهدای مجوز در سطح اسکیما در اوراکل و پستگرس

در نسخه 23c قابلیت جدیدی در این زمینه ایجاد شد و اوراکل نوع دیگری از privilege به نام schema privilege را ارائه کرد که بر اساس آن می توان دسترسی به تمامی اشیاء{موجود و آینده} یک اسکیما را صرفا با اجرای یک دستور به یک کاربر(و یا role) اهدا کرد و یا به کاربر این امکان را داد تا برای اسکیما شی جدیدی بسازد.

schema privilege با کمک system privilegeها کار می کند مثلا می توانیم دسترسی select any table که یک system Privilege محسوب می شود را بر روی یک اسکیما به یک کاربر اهدا کنیم. بدیهی است که schema privilege به نسبت system privilege از دادن دسترسی های اضافه جلوگیری خواهد.

(بیشتر…)

Auditing در سطح ستون – اوراکل 23ai

Unified Auditing در نسخه 23c به صورت پیش فرض فعال است و در این نسخه به آن قابلیتهای جدیدی هم اضافه شده است. یکی از این قابلیتها، امکان Auditing در سطح Column است با کمک این فیچر می توانیم صرفا ستون(یا ستونهای) به خصوصی از یک Table یا View را Audit کنیم.

برای مثال قصد داریم هر selectای بر روی ستون mobile را Audit کنیم، برای این کار Audit Policy زیر را ایجاد می کنیم:

SQL> CREATE AUDIT POLICY Col_pol_Mobile ACTIONS select(mobile) ON usef.person;
Audit policy created.

Policy ایجاد شده را فعال می کنیم:

SQL> AUDIT POLICY Col_Pol_Mobile;
Audit succeeded.

(بیشتر…)