گلدن گیت – سرویس Manager

در این مطلب می خواهیم یکی از اجزای مهم گلدن گیت  به نام Manager  را شرح دهیم.

GoldenGate Manager  اولین سرویسی است که باید در پیکربندی replication تنظیم شود. این سرویس باید در هر دو سرور مبدأ (Source) و مقصد(Target) اجرا شود و اجرای آن برای پیکربندی و شروع سایر سرویسهای Goldengate ضروریست.

 نمونه هایی از اجزای GoldenGate به شرح ذیل می باشد:

Manager

Extract

Source Trail

Data Pump

TARGET TRAIL

Replicat

آشنایی با سرویس Manager  

*.تنها پارامتر مورد نیاز برای این سرویس، شماره Port می باشد.

*.با پاک کردن دوره ای فایل های  قدیمی Trail ، فضای دیسک را نیز مدیریت می کند.

*.برای پیکربندی سرویسهای گلدن گیت، فقط یک پروسس manager کافی است.

*.فایل پیکربندی پروسس Manager که mgr.prm نام دارد در مسیر GG_HOME/dirprm$ ذخیره می گردد.

*.پروسس Manager، حداکثر 250 پورت پویا را پشتیبانی می کند.

پیکربندی سرویس Manager  

برای پیکربندی Manager  باید مراحل زیر را طی نمود:

1.ایجاد فایل پیکربندی

2.استارت سرویس Manager  

در ادامه این مراحل را توضیح خواهیم داد.

ایجاد فایل پیکربندی

همانطور که در قسمت “آشنایی با سرویس Manager” بیان شد، فایل پیکربندی این سرویس، mgr.prm نام دارد که در دایرکتوری GG_HOME/dirprm$ قرار می گیرد. این فایل پارامترهای مربوط به سرویس Manager را در خود نگه می دارد.

در قسمت زیر، پارامترهای مهم این سرویس را شرح داده ایم.

PORT : پورت مورد استفاده سرویس Manager را تعیین می کند که به صورت پیش فرض برابر با 7809 می باشد.

AUTORESTARTER: پروسس های crash شده را دوباره ریستارت می کند.

RETRIES: تعداد تلاشهای شروع مجدد که قابل تنظیم است.

PURGEOLDEXTRACTS: فایل های Trail قدیمی را برای مدیریت فضای دیسک پاک می کند.

LAGCRITICALMINUTES: سرویس Manager برای هر سرویسی که زمان تأخیر آن بیشتر از زمان تعیین شده برای این پارامتر باشد، آمار تاخیر را گزارش می کند.

LAGINFOMINUTES: مشابه پارامتر قبلی، با تنظیم این پارامتر، سرویس Manager  برای هر سرویسی که زمان تأخیر آن بیشتر از زمان تعیین  شده باشد، اطلاعاتی را ارائه می کند.

LAGREPORTMINUTES:  بازه زمانی که پس از آن Manager  فرآیندهای تاخیر را بررسی می کند.

در قسمت زیر نمونه ای از فایل پیکربندی  را  همراه با شرح دستورات به صورت کامل مشاهده می کنید:

PORT 7811
DYNAMICPORTLIST 9001-9250 
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/*, USECHECKPOINTS, MINKEEPHOURS 1
AUTORESTART ER *, RETRIES 10, WAITMINUTES 5
LAGREPORTHOURS 2
LAGINFOMINUTES 5
LAGCRITICALMINUTES 10

1.پارامتر puregeoldextract: این پارامتر به Manager اجازه می دهد تا مدیریت فایل های Trail را انجام دهد.

2.پارامتر usecheckpoints: حذف فایلهای Trail پس از انتقال به سیستم مورد نظر و اعمال آن.

3.پارامتر minkeephours: اگر در زمان تعیین شده برای این پارامتر، فعالیتی جهت انجام عملیات replicate برای یک ساعت انجام نشود، سرویس Manager، فایلهای Trail را حذف می کند.

4.پارامتر lagreporthours: با استفاده از پارامترهای LAGINFOMINUTES 5  و LAGCRITICALMINUTES 10  ، سرویس Manager برای هر فرآیند با پنج و یا ده دقیقه زمان تأخیر، هر دو ساعت یکبار آمار تاخیر را ارائه می کند.

5. DYNAMICPORTLIST 9001-9250: این پورت ها را از محدوده پورت 9001 تا 9250 برای فرآیندهای شروع dynamic جستجو و اختصاص می دهد.

استارت سرویس Manager

برای راه اندازی دستی سرویس Manager ، می توان دستور زیر را اجرا نمود.

GGSCI (goldens) > start mgr 

همچنین دستور زیر، اطلاعاتی را در مورد این سرویس ارائه خواهد کرد.

GGSCI (goldens) > info mgr

Manager is running (IP port goldens.7809, Process 

برای متوقف کردن سرویس Manager می توان از دستور زیر استفاده نمود:

GGSCI (goldens) 2> stop manager
Manager process is required by other GGS processes.
Are you sure you want to stop it (y/n)? y

Sending STOP request to MANAGER …
Request processed.
Manager stopped.

همچنین وضعیت جاری این سرویس را می توان با دستور status manager مشاهده کرد:

GGSCI (goldens) 1> status manager
Manager is running (IP port goldens 01.783).

آدرس کانال تلگرام: ORACLEDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.