گلدن گیت – سرویس Data Pump

در این مطلب می خواهیم یکی از اجزای  دیگر گلدن گیت به نام Data Pump را شرح دهیم.

سرویس Pump وظیفه خواندن داده های مربوط به EXTTRAIL و نوشتن داده ها به سیستم مورد نظر را دارد.

یادآوری: نمونه هایی از اجزای GoldenGate به شرح ذیل می باشد:

Manager

Extract

Source Trail

Data Pump

TARGET TRAIL

Replicat

آشنایی با سرویس Data Pump

سرویس Pump یک جزء اختیاری از مکانیسم Replication می باشد و در صورت عدم  پیکربندی این سرویس می توان از سرویس اجباری extract  استفاده کرد اما استفاده از سرویس Pump به دلیل  ذخیره کردن اطلاعات استخراج شده در سرور source، موجب محافظت دیتا در برابر خرابی شبکه می شود.

نکته: هرگونه خرابی در شبکه می تواند باعث توقف فرآیند Extract شود .

همچنین اگر در حال انجام هرگونه تغییر یا فیلتر کردن داده های پیچیده باشیم، می توانیم با کمک سرویس pump نیز همین کار را انجام دهیم. علاوه بر این، هنگامی که داده ها را از چندین source به یک target ارسال می کنیم، استفاده از این سرویس مفید خواهد بود.

نکته : سرویس pump در هر پایگاه داده Source جداگانه می تواند به یک فایل trail مشترک در target بنویسد.

پیکربندی سرویس Data Pump

برای پیکربندی و راه اندازی سرویس Data Pump باید مراحل زیر را طی نمود:

1.ایجاد فایل پیکربندی

2.ایجاد و استارت سرویس data pump

 در ادامه این مراحل را توضیح خواهیم داد.

ایجاد فایل پیکربندی

  فایل پیکربندی این سرویس، prm.[نام دلخواه] نام دارد که در دایرکتوری GG_HOME/dirprm$ قرار می گیرد. این فایل پارامترهای مربوط به سرویس Pump را در خود نگه می دارد.

در قسمت زیر، پارامترهای مهم این سرویس را شرح داده ایم.

RMTHOST: نام hostname مقصد (Target).

MGRPORT: شماره پورت سرویس Manager در حال اجرا در سمت Target.

COMPRESS: برای فشرده سازی فایل RMTTRAIL استفاده می شود.

RMTTRAIL: مکان و پیشوند فایلی که باید روی سیستم Target ایجاد شود.

PASSTHRU: سرویس Pump از پارامتر passthru برای ارسال داده ها به صورت بدون تغییر استفاده می کند.

TABLE: داده ها فقط برای نام schema.table مشخص شده استخراج می شوند.

در قسمت زیر نمونه ای از فایل پیکربندی را همراه با شرح دستورات به صورت کامل مشاهده می کنید:

#] cat dirprm/PSRC01.prm
EXTRACT PSRC01
RMTHOST ggdb02, MGRPORT 7800, TIMEOUT 30
RMTTRAIL /u01/app/ggs/dirdat/ps
TABLE app_test.*;

ایجاد و استارت سرویس Data pump

برای اضافه کردن سرویس pump، باید سه دستور زیر را اجرا نمود:

GGSCI (goldens) 1> dblogin USERID ggsuser, password ggsuser
Successfully logged into the database.

GGSCI (goldens) 2> add extract PSRC01, EXTTRAILSOURCE /u01/app/ggs/dirdat/xs, begin NOW
EXTRACT added.

عبارت EXTTRAILSOURCE در دستور فوق، برای توصیف مکان و پیشوند فایل EXTTRAIL استفاده می شود.

GGSCI (goldens) 3> add rmttrail /u01/app/ggs/dirdat/ps,extract PSRC01, megabytes 50
RMTTRAIL added.

فایل RMTTRAIL شامل تغییرات داده ای است که Pump از EXTTRAIL Extract خوانده و به سیستم target می فرستد.

برای راه اندازی دستی سرویس PUMP ، می توان دستور زیر را اجرا نمود

GGGSCI (goldens) 4> start PSRC01

Sending START \request to MANAGER …
EXTRACT PSRC01 starting

بررسی وضعیت سرویس PUMP

برای مشاهده وضعیت سرویس pump می توان از دستور زیر استفاده کرد:

GGSCI (goldens) 5> info PSRC01
EXTRACT PSRC01 Last Started 2013-04-25 11:29 Status RUNNING
CheckpoSRC Lag 00:00:00 (updated 00:00:08 ago)
Log Read CheckpoSRC File /u01/app/ggs/dirdat/xs000004
2013-04-25 11:28:57.000000 RBA 43924453

GGSCI (goldens) 6> info all
Program Status Group Lag at Chkpt Time Since Chkpt
MANAGER RUNNING
EXTRACT RUNNING PSRC01 00:00:00 00:00:04
EXTRACT RUNNING ESRC1 00:00:00 00:00:11

همچنین دستور زیر وضعیت نمایش روند فرآیند Pump را نشان می دهد:

GGSCI (goldens) 7> view report PSRC01

برای متوقف کردن سرویس Pump می توان از دستور زیر استفاده نمود:

GGSCI (goldens) 8>stop PSRC01

آدرس کانال تلگرام: ORACLEDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *