Oracle Lock Management

زمانی که در یک بانک اطلاعاتی کاربران متعددی مشغول خواندن و نوشتن هستند، ممکن است دو کاربر به صورت همزمان قصد اصلاح یک شی را داشته باشند در این شرایط، درصورت عدم کنترل دسترسی، ممکن است داده ای از بین رفته و یا داده های ان شی ناسازگار شوند.

برای مدیریت و کنترل دسترسی همزمان، اوراکل از مکانیزمی به نام lock استفاده می کند که در این متن، قصد داریم در مورد آن مطالبی را ارائه کنیم.

(بیشتر…)