KEEP AUXILIARY در اوراکل 19c

همانطور که می دانید ایجاد دستی و یا خودکار Auxiliary Instance در زمان انجام عملیاتی چون Duplicate، PDB Point-in-Time Recovery، Table Point-in-Time Recovery و … الزامی می باشد البته با انجام هر کدام از این عملیاتها، Auxiliary Instance حذف خواهد شد و امکان استفاده از استفاده از این instance به صورت کلی از بین خواهد رفت.

(بیشتر…)

عبارت Multisection در backp as copy

در صورت استفاده از BIGFILE Tablespace در یک دیتابیس، استفاده از شیوه های مرسوم بکاپ/ریکاوری آن هم در سطح tablespace، کارایی چندان مطلوبی را در پی نخواهد داشت!

شاید به همین دلیل از اوراکل نسخه 11g، عبارت SECTION SIZE هم به گزینه های دستور BACKUP اضافه شد که می توان با استفاده از این عبارت، ابتدا فایل را به چند قسمت تقسیم کرده(بلاکهای همجوار در یک دسته قرار می گیرند) و در نهایت هر قسمت را به یک کانال مجزا سپرد تا به صورت موازی از یک فایل بکاپ تهیه شود.

(بیشتر…)