جلوگیری از همپوشانی اجرای جاب در لینوکس

در صورتی که زمان درنظر گرفته شده برای اجرای یک جاب کافی نباشد(در محیط cron)، به طوری که قبل از اجرای کامل جاب، زمان اجرای مجدد آن فرا برسد، دو یا چند نسخه از یک جاب به صورت همزمان اجرا خواهند شد که این اتفاق ممکن است در مواردی منجر به اختلال در سرویس های دیگر موجود در سرور شود.

(بیشتر…)

جستجوی یک عبارت در محتویات فایلها با استفاده از دستور grep

در متن پیش رو، به شیوه های جستجو در محتویات فایلها با استفاده از دستور grep می پردازیم. برای انجام این جستجو، ابتدا باید با بعضی از سوییچهای دستور grep که مرتبط با این موضوع هستند، آشنا باشیم.

(بیشتر…)

مدیریت Tablespace Temporary

از این tablespace برای نگهداری موقت داده های بانک اطلاعاتی جهت انجام یک سری عملیات استفاده می شود . برای مثال  اوراکل در زمان مرتب سازی داده ها، ابتدا از فضای PGA که در ساختار RAM تشکیل شده است، استفاده می کند و در صورت نبود فضای کافی، به سراغ temporary tablespace خواهد رفت و از این قسمت به عنوان یک فضای کمکی برای PGA استفاده می کند.

(بیشتر…)

دستکاری خروجی دستورات last، lastb، who و w

دستور last در محیط لینوکس، اطلاعاتی را در مورد لاگینهای موفق کاربران ارائه می کند برای مثال، از طریق این دستور می توان آخرین کاربری که به سیستم لاگین کرده است را به همراه آدرس ip آن مشخص کرد:

[root@ol7 ~]# last

این دستور اطلاعات را از فایل var/log/wtmp/ خوانده و به کاربر نمایش می دهد پس در صورت حذف این  فایل، اجرای دستور last هم با خطا مواجه خواهد شد:

[root@ol7 ~]# mv /var/log/wtmp /var/log/wtmp-old

[root@ol7 ~]# last

last: /var/log/wtmp: No such file or directory

Perhaps this file was removed by the operator to prevent logging last info. (بیشتر…)

برگرداندن فضای دیسک پس از حذف فایل در محیط لینوکس

با حذف یک فایل در محیط لینوکس، معمولا فضای مصرفی ان فایل هم آزاد می شود اما در مواردی، این فضای مصرفی، به سیستم عامل برنمی گردد. در این متن به دلایل احتمالی این مسئله و چگونگی رفع آن می پردازیم.

(بیشتر…)

اتصال از راه دور به کاربران فاقد پسورد

در هنگام اتصال به سرور لینوکس از طریق ssh، به طور پیش فرض باید در کنار نام کاربر، پسورد مربوط به آن را هم تعیین نمود. حال اگر کاربری در سیستم موجود باشد که با دستور زیر، پسورد ان حذف شده باشد، در این صورت اتصال این کاربر از طریق ssh به چه شکلی ممکن می باشد؟

[root@ol7 ~]# passwd -d root
Removing password for user root.
passwd: Success

برای اتصال کاربر root(کاربری که پسورد ندارد) از طریق ssh، باید قبلا پارامتر PermitEmptyPasswords را در فایل پیکربندی ssh به مقدار yes تنظیم شده باشد:

[root@ol7 ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
PermitEmptyPasswords yes

در نهایت هم باید سرویس sshd را restart کرد:

[root@ol7 ~]# systemctl restart sshd.service

با این تغییر می توان بدون پسورد از طریق این کاربر به سرور ol7 متصل شد:

[root@hkm6 ~]# ssh root@192.168.1.20
The authenticity of host ‘192.168.1.20 (192.168.1.20)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 40:98:53:51:b7:05:fe:6b:5f🇦🇪83:2b:d4:a3:c8:bf.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‘192.168.1.20’ (RSA) to the list of known hosts.
[root@ol7 ~]#

مشاهده و kill کردن کاربران متصل به سرور

پرسش: چه افرادی به سرور متصل هستند؟ چگونه می توان از ادامه اتصال این افراد جلوگیری کرد؟

پاسخ: برای نمایش ip و pid افرادی که به سرور متصل هستند، می توان از دستور who کمک گرفت:

]# who -u
root :0 2018-03-16 12:02 ? 12096 (:0)
root pts/0 2018-03-16 12:18 01:15 13658 (192.168.1.1)
root pts/1 2018-03-16 12:19 00:06 13779 (192.168.1.1)
root pts/2 2018-03-16 13:41 . 19692 (192.168.1.1)

همچنین برای پایان دادن به اتصال هر کدام از این sessionها می توان از دستور kill به همراه سیگنال 9 استفاده کرد:

]# kill -9 13658 13779 19692

پ.ن: عدد قبل از پرانتز در خروجی دستور who، عدد pid را نشان می دهد.