ارتقا به 12c به روش Transportable Tablespace

همانطور که می دانید با ایجاد دیتابیس اوراکل، تعدادی از tablespaceها به صورت پیش فرض ایجاد می شوند که بعضی از انها اطلاعات سیستمی را در خود نگه می دارند نظیر SYSTEM،  SYSAUX(به این نوع از tablespaceها در این متن admin tablespace می گوییم) علاوه بر این نوع از tablespaceها، tablespaceهای دیگری را هم میتوان برای نگهداری دیتای کاربران ایجاد کرد که به آنها، user tablespace گفته می شود.

در صورتی که همه اطلاعات کاربران در user tablespaceها قرار داشته باشند، الزامی برای ارتقا admin tablespaceها نخواهیم داشت و تنها می توانیم tablespaceهایی که اطلاعات کاربر در آنها موجود هست را به نسخه جدید ارتقا دهیم.

همچنین در صورتی که اطلاعات کاربر در admin tablespace قرار گرفته باشد، می توانیم ابتدا آنها را به user tablespace منتقل کرده و سپس این tablespaceها را به نسخه جدید ارتقا دهیم.

با توجه به ویژگی Transportable Tablespace این قابلیت وجود دارد که tablespaceها را به بانک جدیدی که نسخه اوراکل آن متفاوت است، منتقل کنیم.

در ادامه قصد داریم tablespaceهایی که اطلاعات کاربر در آنها قرار دارند را از طریق ویژگی Transportable Tablespace به اوراکل 12c ارتقا دهیم.

(بیشتر…)

ارتقا به اوراکل 12c از طریق dbua

در این روش نیاز است تا هر دو نسخه اوراکل(11g و 12c) به طور همزمان بر روی سرور نصب شده باشند.در صورتی که در حین اجرای DBUA، خطایی رخ دهد یا اجرای آن توسط dba کنسل شود، باید مراحل ارتقا را با دستورات cmd ادامه دهیم به عبارت دیگر این روش، restartable نیست.

(بیشتر…)

ارتقا به اوراکل 12c با کمک قابلیت Transient Standby

از اوراکل 11g قابلیت جدیدی با عنوان Rolling Upgrade using Transient Logical Standby database ارائه شد که از طریق آن می توان با کمترین downtime ارتقا را انجام داد. البته مشابه این قابلیت، قابلیت دیگری با عنوان standard rolling upgrade هم از نسخه های قبلی(قبل از اوراکل 11g) وجود داشت که بین این دو قابلیت تفاوتهای قابل توجهی دارد.

(بیشتر…)