Transparent Data Encryption

در نوشتاری که چندی قبل برای مبحث database vault ارائه شد، چگونگی جلوگیری از دسترسی و یا اصلاح اطلاعات خاص توسط مدیران بانکهای اطلاعاتی و یا افرادی که در سطوح بالایی به بانک اطلاعاتی دسترسی دارند، مورد بررسی قرار گرفته شد همانطور که در ان نوشتار امد، database vault تنها برای کنترل دسترسی در سطح بانک اطلاعاتی کارامد می باشد و برای جلوگیری از دسترسی غیر ایمن به اطلاعات در لایه سیستم عامل، باید از روشهای دیگری چون TDE استفاده کرد که در این نوشتار به این مهم خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)