ستون last_login در ویوی dba_users

اخرین بار چه زمانی کاربر usef به بانک login کرده است؟؟؟ در اوراکل 12c، بدون تنظیم هیچ پارامتر اضافه ای، به راحتی می توان به این سوال پاسخ داد:

select LAST_LOGIN,username from dba_users where username=’USEF’;

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.