ممانعت از ثبت پیام در alert log

در صورتی که به هر دلیلی به این نتیجه رسیده باشید که از ثبت پیامهای اوراکل در فایل alert log جلوگیری کنید(در محیط لینوکس)، می توانید این کار را به سادگی و با ایجاد یک soft link بر روی این فایل انجام دهید. برای انجام این کار، ابتدا فایل alert log را حذف می کنیم:

[root@hkm4 ~]# cd /u01/oracle/diag/rdbms/db11g/db11g/trace/
[root@hkm4 trace]# rm -rf alert_db11g.log

بلافاصله و قبل از ایجاد مجدد این فایل توسط بانک، soft linkای را از این فایل به /dev/null/ ایجاد می کنیم:

[root@hkm4 trace]# ln -s /dev/null alert_db11g.log
[root@hkm4 trace]# ls -l
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 14 11:58 alert_db11g.log -> /dev/null

با این کار، از ثبت هرگونه پیام در فایل alert log جلوگیری خواهیم کرد. همچنین برای حذف این soft link، باید از دستور زیر استفاده کرد:

[root@hkm4 trace]# unlink alert_db11g.log

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.