پارامتر USE_SID_AS_SERVICE_listener

برای اتصال از راه دور(از طریق tns) به یک pdb، نیاز است تا در فایل tnsnames.ora، به جای استفاده از sid، از service_name استفاده شود. حال اگر برنامه ای(app) در محیط کاری موجود باشد که صرفا از sid پشتیبانی می کند، طبیعتا امکان اتصال به pdb از طریق این برنامه امکان پذیر نخواهد بود.

برای حل این مشکل، می توان پارامتر USE_SID_AS_SERVICE_listener را به فایل listener.ora اضافه کرد تا sid تعریف شده در برنامه ها به صورت service_name لحاظ شوند:

vi $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora
USE_SID_AS_SERVICE_listener=on

برای اعمال این تغییر، نیاز است تا سرویس لیسنر reload شود:

lsnrctl reload

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.